Styrelsen

Styrelsen 2024 samt övriga medarbetare   

Samtliga i markerade rutor är av Labradorfullmäktige förtroendevalda personer. Övriga är utsedda av styrelsen.

Ordförande

VAKANT

Sekreterare, ledamot

Kari Sundqvist

070-310 20 11
sekr@labradorklubben.se

Jakt, ledamot

Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

jakt.ansv@labradorklubben.se

Utbildning, ledamot
Ann-Charlotte Larsson

073-681 54 24

utb.ansv@labradorklubben.se

Kassör, suppleant 2

Ellinore Månsson

070-690 71 61

bitr.info.ansv@labradorklubben.se

Vice ordförande

Bo Norling

0708-77 53 37

ordforande@labradorklubben.se

kassor@labradorklubben.se

Avel, ledamot

Lena Karlsson

073-618 87 94 avel.ansv@labradorklubben.se

Exteriör-Utställning, ledamot

Agnes Hellman

070-615 11 97
utst.ansv@labradorklubben.se

Information, suppleant 1

Amanda Einmaa

0739-87 92 12.

info.ansv@labradorklubben.se

Revisorer

Ewa Lysén Hedvall

070-75 10 588

ewa@lysen.se

 

Lars Lindgren

0733-483 174

le-cops@telia.com

 

Revisorsuppleanter

Barbro Schmidt

076-017 98 71


Anne-Marie Pettersson

Klubbens adress
Labradorklubben

c/o Kari Sundqvist

Torpstöd Samarkand 1

664 93 Edsvalla

Föreningstekniska ärenden

Lars Ramberg, adjungerad

0451-622 80, 076-180 23 30.

lars.ramberg@telia.com

Klubbens redaktörer

 
Labradoren

Jessica Björling Brännlund

0702-88 46 94

labradoren@labradorklubben.se

 

Klubbens webbplats

hemsida@labradorklubben.se

 

Klubbens faceboksida
Amanda Einmaa
info.ansv@labradorklubben.se

Labradorklubbens

valberedning inför 2025

 

Sammankallande
Lennart Eriksson


 Ledamot

Anders Hallgren


 Ledamot

Annelie Ling Nilsson