Valpar

Valphänvisning - att tänka på!

 

För att du, som presumtiv valpköpare, ska veta lite om de kullar som klubben hänvisar till, lämnas här några viktiga upplysningar.

 

Labradorklubben kontrollerar endast att vissa krav uppfylls gällande aktuell valpkull:

- Föräldrarna till valpen ska vara friska och uppfylla vissa hälsokrav.

- Föräldrarna ska också ha meriter från officiell utställning och/eller jaktprov.

- Klubben ansvarar inte för garantier, specialvillkor samt innehåll som återfinns på uppfödarens hemsida.

- Valpen ska levereras tidigast vid åtta veckors ålder, vara besiktigad av veterinär senast sju dagar före leverans samt vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK).

- Registreringsbevis och besiktningsprotokoll ska medfölja valpen vid leveransen.

- SKKs köpeavtal ska vara upprättat och undertecknat av båda parter. Matlista och skötselråd ska medfölja valpen.

- Blir du fodervärd åt en valp eller vuxen hund, är det viktigt att detta skriftligt regleras på SKKs fodervärdsavtal.

 

Valpkullarna är sorterade efter län, från norr till söder.

Jaktavlad labrador baserar sig enbart på valpkullens stamtavla, ej meriter. Stamtavlan ska baseras på s.k. field trial-linjer och vara jaktavlad i tre led bakåt.

Kontaktperson:

Labradorklubbens kansli, Solveig Gyring

Telefon: 079-104 40 50

, kansli@labradorklubben.se

 Sidan uppdaterad: 2021-10-20


GÄVLEBORG
 
Lucky And Brave
  Margareta Gunnarsson, Sandviken
  070 573 80 28, margareta.gunnarsson@telia.com
  Far: SE U(U)CH Solandge Lollipop Tastry Life  SE27633/2018 *
  Utställning: Se titel
  Optigen: ua
 
Färg: Gul
  Mor: SE VCH Lucky And Braves True Love  SE38891/2017
  Utställning: Excellent
  Optigen: ua
   Färg: Gul
 
 Födda:   2021-09-15, Leverans: 2021-11-10
   Färg: 8 gula hanar, 2 gula tikar

UPPSALA  

Boldwinds
  Anitha Gräns, Vänge
  018-39 61 16, anitha.grans@boldwinds.se
  Far: SE U(U)CH Crosswood Remington  SE30494/2017
  Utställning: Se titel
  Färg: Gul
  Mor: SE VCH Musical's How To Succeed  SE34218/2018
  Utställning: R-Cert
  Färg: Svart
  Födda: 2021-09-14, Leverans: 2021-11-09
  Färg: 5 svarta hanar, 1 gul hane, 1 svart tik, 1 gul tik


 
 

Förtroligt samtal mot framtida mål

Ras & valpinformation

Solveig Gyring

079-104 40 50

kansli@labradorklubben.se

 

Kristina Berghänel

0730-39 35 18

kristina.berghanel@telia.com

Nu kör vi på den gamla blanketten igen,

fyll i och skicka till Sollan per mail.

LRKs avelsrekommendationer

Båda föräldradjuren skall vara höftleds- och armbågsröntgade utan anmärkning.

Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer).

Båda föräldradjuren skall vara meriterade med minst:

- Excellent (1a pris) på officiell utställning eller

- 1a pris på officiellt jaktprov oavsett klass eller

- Very good (2a pris) på officiell utställning samt 2a pris på officiellt jaktprov.


Rasdata

Valpkullarnas föräldrar (se kullarna till vänster) har registreringsnummer angivna. När det gäller svenskregistrerade hundar (SE), kan du gå in på Labradordata och se uppgifter om både föräldrarna och deras föräldrar i flera generationer tillbaka samt tidigare ev avkomma.

Klicka på vinjetten nedan.

Köp inte valpar på Blocket!

Du kan lätt bli lurad.
Kom ihåg att den valp eller vuxna hund du köper ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben som du ska se papper på.

Är du det minsta osäker så kontakta Solveig eller Kristina, se rutan uppe till höger, det är våra rutinerade informatörer när det gäller valpar och labradorrasen.


Gå gärna in på vår Uppfödarsida och
kontakta en uppfödare direkt där, för att höra hur framtiden ser ut om du söker en valp.

Till Uppfödarsidan >>