Din region

Regionerna

Det är i regionerna det mesta händer...

 

LRKs regionverksamhet

handlägges av styrelsens

informationshandläggare

info.ansv@labradorklubben.se

 

Varje medlem bosatt i Sverige, tillhör automatiskt en region. Man kan få byta till annan region än där man är bosatt men detta skall då ansökas om hos LRKs hvudstyrelse och kan bara ske en gång (man kan alltså inte byta tillbaka igen om man ångrar sig). Flyttar man till annan del av Sverige, så byts regiontillhörighet per automatik. Det är i regionerna den lokala verksamheten sker och det är här du kan påverka klubben genom att deltaga på regionmötet (årsmötet).

 

Varje region har en på regionmötet vald styrelse som arbetar för medlemmarna genom att anordna t ex utbildningar för hundägare, studiecirklar, föreläsningar samt inofficiella utställningar och prov.

 

Regionerna är också viktiga som remissinstanser åt huvudstyrelsenoch kan efter ansökan hos huvudstyrelsen få lov att anordna LRKs årliga officiella utställning (benämnd Clubshow) och/eller officiella ordinarie B-prov.

SSRKs rasklubbar har inte rätt att anordna officiella viltspårprov. Vill en region anordna ett sådant, så tar man kontakt med den SSRK-avdelning man befinner sig inom, och kan på så sätt få till stånd ett spårprov men det blir avdelningen som står som ansvarig huvudarrangör.

 

Representanter från varje region deltar på av huvudstyrelsen anordnade centrala möten och representerar också sina lokala medlemmar på Labradorfullmäktige.

 

Med andra ord, så utgör varje region en viktig grundsten i Labradorklubbens verksamhet.

Nedan står regionerna uppräknade.

Klicka på den blåmarkerade texten, så lommer du till resp regions hemsida.

Kartan är inte klickbar.

1. Norrlabben nerlagd
Medlemmarna tillhör nu Västerbotten

2. Västerbotten

3. Mittlabben (Västernorrl, Jämtland, Härjedalen)

4. Västmanland, Gävleborg, Dalarna,

5. Östra .

6. Sörmland

7. Gutelabben (Gotland) 

8. Östergötland

9. Värmland, Örebro

10. Skaraborg

11. Labväst (Västergötl, Bohuslän, Dalsland)

Halland nerlagd. Medl. tillhör nu Labväst

12 Småland, Öland, Blekinge

13. Skåne

Regionbrev

Breven är ett sätt för styrelsen att hålla regionerna, och medlemmarna, uppdaterade med vad som händer i klubben.

2023Brev 3

Aug

Brev 2Brev 1

Juni

2022Brev 3

Nov

Brev 2

Okt

Brev 1

Febr