Fler uppgifter
Valphänvisare
1981 Kristina Svenningsson, Christina Areskough, 
Marita Björling, Bibbi Forsell.
1985 Kajsa Söderberg tillkom.
1991 Bibbi Forsell slutade, Solveig Gyring tillkom.
1994 Solveig Gyring slutade, Inga Fredriksson tillkom.
1996 Inga Fredriksson slutade, Gunilla Andersson tillkom.
1998 Margit Johansson, Inga-Britt Heijbel, Margot Engström tillkom.
1999 Solveig Gyring tillkom.
2000 Marita Björling slutade.
2004 Gunilla Andersson avled dec 2004.
2006 Kajsa Söderberg slutar vid årets ingång och kvar finns Kristina Berghänel, Christina Areskough, Solveig Gyring, Margot Engström, Inga-Britt Heijbel och Margit Johansson.

Observera att Kristina och Christina 
har varit valphänvisare sedan starten 1981.

 
Vilka revisorer har vi haft under åren?
1979 Fredrika Rönquist, Gunilla Andersson
1980 Fredrika Rönquist (L Granborg?), Birgitta Matson
1981 Lisbeth Granborg, Erik Björne
1982-84 Erik Björne, Lena Wiberg
1985 Karin Svensson-Nygren, Vivianne Mellberg
1986 Vivianne Mellberg, Kerstin Henriksson
1987-93 Kerstin Henriksson, Lisa Norrman
1994-95 Jörgen Norrblom, Peter Wingård
1996-97 Peter Wingård, Lars Olof Carlén
1998 Peter Wingård, Gertrud Ahlbeck-Stridh
1999 Gertrud Ahlbeck-Stridh, Karin Svensson-Nygren
2000 Ulla Henriksson, Monika Modin-Damell
2001-04 Lars Ramberg, Agneta Olofsson
2005-06 Agneta Olofsson, BritMarie Engholm
2007 ...
 
Var har alla årsmöten varit?  Och hur många var där?
1977 Start i Tågarp, Skåne 1995 Uppsala iu
1978 Inget årsmöte ännu 1996 Jönköping iu
1979 Jönköping 25 1997 Örebro 58
1980 Jönköping 17 1998 Mölndal 41
1981 Jönköping iu 1999 Stockholm 149
1982 Örebro 56 2000 Gävle 46
1983 Jönköping 56 2001 Knivsta 92
1984 Linköping 27 2002 Göteborg 57
1985 Jönköping 63 2003 Jönköping 77
1986 Stockholm 51 2004 Göteborg 39
1987 Jönköping 53 2005 Stockholm FM, deleg 26
1988 Stockholm 56 2006 Stockholm FM, deleg 27
1989 Stockholm 41 2007    
1990 Gävle 38  
1991 Stockholm 39      
1992 Mölndal 37  
1993 Stockholm 23      
1994 Örebro 36  

När det gäller 2005 och 2006 finns ingen uppgift om hur många som var närvarande, endast antal delegater.
 
Könsfördelningen i styrelsen 1977 - 2006.
(Fritt översatt - är vi en feministklubb?)
Javisst har kvinnorna dominerat i styrelsearbetet under årens gång. Men det är nog inte unikt för just vår klubb. Kanske är kvinnor mer vårdande och ansvarstagande, även gällande klubbverksamhet...

1978, 1980 och 2001 fanns fyra manliga ledamöter. Fler än så har aldrig funnits samtidigt. 1980 var faktiskt karlarna dominerande då styrelsen bestod av sju ledamöter. Även suppleanter är medräknade de år sådana har funnits.

OBS att det inte är fråga om 
unika
kvinnor och män

Medlemsantalet per år
Bilden talar väl för sig själv men det kan vara på sin plats att påpeka att år 2000 inträffade något som inte ser bra ut. Förmodligen har det med att göra att man bytte medlemsregister under året och att vissa medlemmar kom in på fel sida om nyåret. Vi ser också en plötslig topp 1985, eller ska vi kanske egentligen säga en vågdal under 1986-87 som jag inte kunnat utläsa vad detta ska ha berott på.
1981 och 1984 finns inga uppgifter om antalet medlemmar och jag har låtit det ligga kvar på föregående års siffra. Då vi inte sett ännu vad 2006 har fört med sig så har jag låtit en försiktig gissning ligga till grund här.
Klicka här så ser du exakta siffror från varje år
 
Vem har dömt på Labradormästerskapen?
För att se vem som blev mästare, besök respektive årtal i menyn.
Ja, det kunde ju varit roligt att se vilka som dömt jaktproven och utställningarna på alla mästerskap men det gick inte... Ytterst få Verksamhetsberättelser har infogat domarnamnen. Så synd!!
 
REGIONERNA (f d Aktivitetsgrupper)
Att regionerna är oerhört viktiga beståndsdelar i Labradorklubben är ställt utom allt tvivel. Det är här allt markarbete sker, det är här medlemmarna träffas och kommer till tals och det är här både medlemmar och deras hundar utbildas och aktiverar sig. Regionerna har dessutom en mycket stor social betydelse genom att likasinnade finner varandra och kan utveckla sitt hundintresse tillsammans.

Det spelar ingen roll om det är korvgrillning, valpkurser eller tuffa jaktprov som styr gemenskapen - huvudsaken är att det är roligt att samarbeta och umgås. Ur detta sociala perspektiv föds krafter som sedan kan ta itu med mer allvarstyngda uppdrag inom klubben - föreningsarbete och utbildningsverksamhet, avel och uppfödning.

Regionerna 2006

Kort historik över regionernas historia
Nedan uppräkning av regioner baserar sig på hur de ser ut idag, 2006. Det har funnits andra indelningar tidigare, vissa har uppstått men dött ut igen och säkerligen kommer vi att få se nya regioner födas eller splittras upp/gå ihop i framtiden.

Region

Start

Norrlabben 1982 Första ordf var ?
Västerbotten 1982 Första ordf var ?
Mittlabben 1998 Första ordf var Sonja Nilsson.2004 tillkom Jämtland/Härjedalen.
Västmanland 1998 Första ordf var ? Hösten 2004 införlivades Dalarna och Gävleborg.
Ö-labben 1984 Första ordf var Tommy Forsberg.
Värmland 1993 Första ordf var Torbjörn Hällqvist.
Labväst 1979 Första ordf var Nils-Olof Fransson? Vid starten även Halland, Skaraborg och Värmland.
Skaraborg 1981 Första ordf var Inger Fransson.
Östra 1979 Första ordf var Tommy Bergstrand.
Sörmland 1985 Första ordf var Lili Lagerqvist.
Östergötland 1981 Första ordf var Karin Svensson-Nygren
Gotland 1991 Första ordf var Ulrika Nettermark
Småland 1983 Första ordf var ?
Halland 1981 Första ordf var Ulla Persson.
Skåne 1978 Första ordf var Christina Svärd.
Blekinge 1982 Första ordf var Monica Jarl
Flera av ovan regioner hade andra namn i början. Exempel är Sydväst, Sydost, Södra Älvsborgs län (SÄL), Svealand, Kalmar-Kronoberg, Gästrikemasarna (Gävleborg/Dalarna), Malmfälten (övre Norrbotten).
 

Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

 

Produktion 2006-2007
Marita Björling

Copyright Labrador Retrieverklubben