Siffror och procenter

Antal registrerade valpar, andel HD% och andel AD% per år
Observera att det är helt olika statistiker mellan antal registrerade valpar och röntgenprocenterna. Det finns således inte något samband - procenten röntgade individer baseras inte på antalet registrerade valpar. 

År Reg.valpar   År HD% AD%
1976 2822 1976 Finns inga 
uppgifter 
per år
1977 3558 1977
1978 3662 1978
1979 4050 1979
1980  4145 1980 
1981 3694 1981
1982 2737 1982
1983 2945 1983
1984 2541 1984
1985 2654 1985 18 0
1986 2315 1986 17 0
1987 2318 1987 18 26
1988 2195 1988 21 14
1989 2231 1989 17 13
1990 2563 1990 16 12
1991 2444 1991 17 14
1992 2550

1992

17 17
1993 2383 1993 15 13
1994 2447 1994 15 13
1995 2212 1995 17 13
1996 2081 1996 18 14
1997 2099 1997 17 12
1998  1988 1998  17 12
1999 2180 1999 20 11
2000 2177 2000 21 11
2001 2193 2001 27 10
2002 2405 2002 23 8
2003 2492 2003 19 9
2004 2860 2004 17 10
2005 2622 2005 15 8
2006 2609 2006 ? ?
2007 2007

Medlemsantal
i LRK

1977 10
1978 70
1979 900
1980 1300
1981 iu
1982 2125
1983 2154
1984 iu
1985 2794
1986 2494
1987 2300
1988 2400
1989 2526
1990 2811
1991 2964
1992 3031
1993 3086
1994 3254
1995 3375
1996 3407
1997 3713
1998 3844
1999 3906
2000 3193
2001 3706
2002 3907
2003 4160
2004 4456
2005 4656

2006

4753

2007

 

Källa antal reg: SKKs dataavdelning, Thomas Wink
Källa HD & AD: SSRKs Rasdata, Jörgen Norrblom

 


Copyright Labrador Retrieverklubben 2006