1994
Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Marita Björling, v ordf, jakt
Anna Geschwindt, sekr, utst
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, utb
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter:

Thomas Persson
Margareta Claesson-Thoor

Adj Inga Fredriksson, kansliet

Avelskommitté
Christina Areskough, Inger Boström

Valberedning inför 1995
Kristina Berghänel, Majvor Näsman, Anita Norrblom

Ett par av de fyra vykort som tecknades i blyerts av Kajsa Björling. Varje bild hade varit omslag till Labradorens utgivning under året. Det var en fototävling i varje nummer där vinnaren fick sitt foto avritat och som vinst erhöll originalet. Men LRK erhöll rätten att trycka och sälja vykort.
- Årsmöte 13/3 Örebro, Scandic. 
- 26 röstberättigade deltog.
- Mötesordf var Mona Iletorp
- Årets vinst var 39 396 kr.
- Nya stadgar gör att suppleanter nu kan väljas in i styrelsen.
- Nya stadgar även hos SSRK, omtalar att LRK nu får fyra delegater till SSRK Fm. Lars Ramberg, Marita Björling, Bitte Sjöblom och Gerd Larsson att representera LRK.
- Vid SSRKs Fm 1994 tillstyrktes LRKs motion om poängsättning (för databearbetning) på jaktprov. Ytterligare två motioner fr LRK bifölls - särskilt jaktprov samt särskilt praktiskt jaktprov. LRKs motion om rättighet för rasklubbarna att anordna off jaktprov avslogs däremot.
- A-grupp Malmfälten har bildats under året. Totalt nu 15 A-grupper.
- Under året har en instruktörsutbildning avhållits med Eva Bodfält och Björn Nordén.
- Instruktörsmaterial har framtagits av Marita Björling, Anita Norrblom och Gerd Larsson.
- Labradormästerskapet i Nääs utanför Göteborg. Mästare Millpowers Fly-Catcher och juniormästare Berntssons I Love You-You.
- En RoA-pärm för arrangemang av LRKs certutställning har framtagits av Anna Geschwindt.

- LRK första off utställning  
ägde rum på Skokloster 15 maj. Premiärdomare var Mrs Margie Cairns, Mrs Nan Austermuhle och Mrs Sheelin Cuthbert. 200 labrador anmälda.
- Tidningen Labradoren utkommer för fösta gången med omslag i 4-färg.
- 15 A-grupper finns nu. Nyaste gruppen är Malmfälten.

De fem mest använda hanarna
(antal kullar):
- 16, Novacroft Mixed Spice
- 13, Stifinnerens Bandy
- 12, Debside Ambrose
- 10, Trendm. Shades of Balance
-   8, Lougin Lennox Kamrats

- 834 labradorer har startat på jaktprov

- Stamtavleboken 1993 är nästan slutsåld.
- En serie vykort har framtagits under året.

Nya stadgar började 
gälla detta år. 
Både i LRK och hos SSRK.

1994 Medlemmar 31/12
3254

Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben