1987
Styrelse
Ordf Christer Nälser
Rune Veneke, vice ordf, utb
Lillemor Fredriksson, kassör
Lili Lagerqvist, red
Gunilla Andersson, utst
Brit-Marie Brulin, ledamot
Harry Juhl, avgick i förtid

Adj Inga Fredriksson, sekr
Adj Clyde Lindström, jakt
Adj Inga-Britt Heijbel, avel

Avelsråd
Inga-Britt Heijbel, Charlotte Lindell

Valberedning inför 1988
David Bates, Mona Iletorp, 
Hans Larsson

- Årsmöte 14/3 Jönköping
- 53 röstberättigade medlemmar.
- Mötesordförande Gunnar Petersson
- Ingen verksamhetsplan hade gjorts upp och presenterades således inte för mötet. Styrelsen hade istället valt att fokusera på 10-årsjubileumet detta år.
- Reseersättning 7 kr/mil.
- Medlemsavgift oförändrad 75 kr.
- Årets vinst blev 4 047 kr.
- Delegat SSRK Fm Christer Nälser.
- Diskuterades motionerna till SSRK Fm, 7 st. Bl a:
--Viltspårchampionat och diplom. LRK avslår.
--Avgifter för SKKs Bruksavels- o Bruksuppfödarpris. LRK tillstyrker.
--Övriga fem motioner avslås resp diskuteras inte då de rör spaniel.
- Pian Bates utses till Labradorklubbens första Hedersmedlem som tack för det stora arbete hon nedlagt för klubben!!
- "Styrelsen har ägnat de kynologiska frågorna, speciellt sjukdomsläget och de jaktliga egenskaperna, särskild uppmärksamhet" säger verksamhetsberättelsen.
- Arbetet med en kommande Stamtavlebok har intensifierats
- En styrelseledamot har under året avsagt sig uppdraget.
- Enligt beslut av klubbmötet 1986 ändrades rutinerna från rullande till fast kalenderårsvis medlemskap.
- Hanteringen av medlemsregistret har under året förlagts till SKK.
- Enligt beslut från styrelsen har A-gruppen för Kronobergs län utvidgats till att omfatta hela Småland, alltså även Jönköping län och Kalmar län.
- En årsbok planeras utges 1988 med initiativtagaren Håkan Dahlin som redaktör.
- Labradormästerskapet ägde rum 8-9/8 på Brevens Bruk, Sörmland. Mästare blev Popkepelas Prophet (ingen juniormästare nämnd).
- Styrelsen har hos SSRK initierat en utredning med uppgift att se över SSRKs möjligheter att erbjuda ytterligare tillfällen till jaktlig prövning av retriever.
- Styrelsen har till SSRK Hs lämnat förslag på kandidater för utbildning till jaktprovsdomare.
- En försöksverksamhet med utvärdering av domarkritiker från ukl vid SSRKs jaktprov har inletts. - Från jaktproven 1987 sker utvärderingen för avkommor efter slumpvis utvalda hundar och tikar. Projektet genomförs av Margareta Veneke.
- Styrelsen har uppdragit åt ordf att genomföra en allmän inventering av i rasen förekommande sjukdomar. Arbetet har under året inletts genom appellering i Labradoren.
- Styrelsen har beslutat att 1988 genomföra en tvådagars utbildning i avelsfrågor för rasens uppfödare.
- 10 nya PRA-fall under året.

Mest använda hanhundarna:
- Inga uppgifter.

1987

Medlemmar 31/12
2300 (cirka)


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben