1979
Styrelse
Ordf Björn Norman
Carin Weibull, v ordf
Sven-Eric Delér, sekr
Oscar Weibull, skattmästare
Ulla Persson, ledamot

Suppleanter
Eva Delér
Aase Norman

Utställningskommitté
Eva Delér, Aase Norman

Jaktkommitté
Stig Malmberg, Stig Persson

Valnämnd inför 1980
Birgitta Jahnsson, Stig Malmberg, Aase Norman

Klicka för att läsa om loggan. Klicka för att läsa om tidningen.


- Årsmöte 5/5 i Jönköping.
- Närvarande 25 personer.
- Mötesordförande Björn Norman.
- Mötessekreterare Sven-Eric Delér.
- Justerare Brit Hävaker och Ingela Dahlstedt.
- Beslöts att klubbens namn ska vara Skånes Labradorklubb.
- Presenterade Delér ett förslag till klubbemblem, som godkändes.
- Beslöts att årsavgiften för ord medlem ska vara 25 kr och för familjemedlem 15 kr.
- (Citat ur protokollet): Uttrycktes synpunkter på att klubben i dess nuvarande form som "den lilla cellen" var bra som utgångspunkt för en större framtida verksamhet, men att en särskild nämnd borde tillsättas med uppgift att verka för att klubben skall bli mer landsomfattande. Som kontaktmän i olika landsändar valdes:
- Gunilla Andersson Huddinge
- Monica Andersson, Vänersborg
- Ingela Dahlstedt, Lilla Edet
- Brit Hävaker, Arvika
- Birgitta Jahnsson, Lidingö
- Aase Norman, Vellinge.
Vidare föreslogs att Norrland borde kontaktas. Som kontaktmän beslöts tillfråga Gunnel Wahlstedt (ska nog vara Wahlström) och Lennart Nyström." (slut citat)

- På förslag från medlem under pågående möte, beslöts att riva upp beslutet under punkten där man enats om namnet Skånes Labradorklubb och istället antaga namnet Labrador Retrieverklubben.
- Beslöts att alla ev lokalklubbar för labradorer skall kunna disponera klubbens tidning "Labradoren" för egen lokal information samt att alla lokalklubbar även skall ha gemensam ekonomi tills vidare.
1979

Antal medlemmar ca 900


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben