lf2020

Kallelse till Labradorfullmäktige 2020

FULLMÄKTIGEMÖTET INSTÄLLT
pga Coronavirusets utbredande.

Styrelsen meddelar nytt datum senare.

Utsedda delegater från varje region, kallas till Labradorfullmäktiges sammanträde

Söndagen 22 mars, kl 09.00, på Scandic Hotell i Upplands Väsby.
Mötet beräknas pågå till cirka kl 16.

Fullmäktiges handlingar skickas till anmälda delegater senast tre veckor för mötet.
Handlingarna kommer vid samma tidpunkt, även att publiceras på denna hemsida
.

Alla medlemmar i Labradorklubben är välkomna att bevista mötet och får yttra sig,
dock får de inte lämna förslag eller rösta, detta får endast delegaterna göra.

Vi gör ett avbrott i förhandlingarna vid 11-tiden, och välkomnar
agronomie doktor Marie Sallander, som föreläser om "Fakta och fördomar om hundmat.

Alla medlemmar i Labradorklubben är välkomna att delta.
Medlemmar bjuds på lunch och eftermiddagsfika, för detta krävs dock
anmälan senast torsdag 19/3 till sekr@labradorklubben.se"

Mötet följer f ö stadgeenlig ordning med presentation av verksamhet och ekonomi för 2019,
planerad verksamhet och budget för 2020, personval, motioner, propositioner m m.

Labradorfullmäktige är klubbens viktigaste möte, här har delegater och övriga medlemmar
möjlighet att diskutera, ställa frågor till styrelsen och på så sätt kunna påverka klubbens
utveckling. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att varje region verkligen skickar delegater,
vilka inte nödvändigtvis måste plockas inom styrelsen utan kan vara vilken betrodd regionmedlem
som helst. Däremot är det regionstyrelsen som utser delegaterna, inte det regionala årsmötet

Välkomna till Labradorklubbens femtonde fullmäktigemöte!

Fullmäktigehandlingarna i pdf - klicka här >>

Har du frågor om mötet så kontakta

Ordförande Anders Dillström, 076-548 88 10,  eller
Sekreterare Camilla Kretz, 070-213 12 94

Valberedningens sida hittar du här >>


Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer