valberedning

Valberedningens sida inför fullmäktige 2020
Uppdaterad 8/11

Nedan syns mandatfördelningen för sittande styrelse och övriga förtroendevalda. Det kan fortfarande förändras men nu vet vi att två nya ledamöter ska hittas, samt  minst en revisor. Har du förslag så kontakta valberedningen.


När det gäller ledamöterna så gäller det presumtivt jakt respektive information.

Funktion

Namn

Mandat till

Ordförande

Anders Dillström

2020

Vice ordförande

Bo Norling

2021

Ledamot

Lena Karlsson

2021

Ledamot

Vakant

2021  (fyllnadsval)

Ledamot

Anna Londré

2020 Avböjt omval

Ledamot

Eva Zetterdahl

2020

Ledamot

Camilla Kretz

2020
Suppleant 1

Ulla-Britt Östman

2020

Suppleant 2

Ingegerd Wikström

2020
Revisor

Agneta Olofsson

2020 Avböjt omval

Revisor

Lars Lindgren

2020

Rev.suppleant

Barbro Schmidt

2020

Rev.suppleant

Jan Garp

2020
PresidiumMötesordförande


Vice mötesordf.


Mötessekreterare

Utses av styrelsen

JusterareJusterare

Utses i mars


Justerare

Utses i mars

ValberedningValberedare, ordf

Monica Damell Modin

2020

Valberedare

Margaretha Larsson

2021

Valberedare

Marita Björling

2020

Labradorfullmäktige 2020

22 mars
Scandic Upplands Väsby

Valberedning

 

Monica Damell Modin
sammankallande

0152-223 46, 070-712 47 14

md.modin@telia.com


Marita Björling

marita@webban.se

 

Margaretha Larsson

margaretha.larsson@egonet.se

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer