Utställning

Utställning

För varje hundras finns en exteriör rasstandard, så även för labrador retriever. Det är rasens hemland, England, som genom sin kennelklubb, dikgterar hur vår ras ska se ut och därefter fastställer FCI rasstandarden..

 

Ändamålet med våra utställningar, är att låta bedöma varje individ i förhållande till rasstandarden, både gällande helhet, rörelser, päls och anatomi. Men även mentaliteten har en avgörande del i hur den slutliga prissättningen kan komma att se ut.

 

Utställning är en mycket trevlig och omtyckt aktivitet för många labradorägare. De olika klasserna med tillhörande  prissättningar kan verka som ett mysterium för den oinvigde men man kommer snart in i systemet - och det finns god vägledning i olika broschyrer och dokument (se länkar här på sidan).

 

LRKs utställningsverksamhet 

Labradorklubben anordnar en officiell utställning per år, Club Show. Denna utställning ansöks om till SSRK flera år i förväg men det är SKK som beviljar arrangemanget. 

 

Varje rasklubb inom SSRK får ha endast en officiell utställning per år.

 

På LRKs Club Show inbjuds rasspecialister från företrädesvis Storbritannien och övriga Europa och domarna ska godkännas av LRKs huvudstyrelse. Det är i någon av klubbens regioner den äger rum och där markarbetet och det delegerade uppdraget finns.

 

LRKs Club Show 2023

den 4 juni i Söderköping, Östergötland

 Här kan du se resultat och några foton från utställningen. Det blir en blandning mellan pdf och vanlig text/bilder.

.Klicka här  >> 
för att se an
nons
som en pdf

Klicka här >>

för att komma till Östergötlands sida

Vilka dömer labrador
i Sverige 2023?

Nu har coronan fått ge vika för att vi ska få röra oss ganska fritt i samhället.
Det är bara att hoppas att detta håller i sig och vi får ta vara på det goda som följer med.
T ex utställningar.

Kommer snart

Regionernas inofficiella
utställningar 2023

De som anmäls hit.

Klicka >>

LRKs utställningsverksamhet 

handlägges av

Agnes Hellman

utst.ansv@labradorklubben.se

 

Utställningskommittén 2022:

- Ulrika Henriksson,
- Gizella Holstenson,
- Katarina Ramberg