Funktionsbeskrivning Retriever - FB-R
   

Det finns många retrievrar som aldrig kommer till start på jaktprov eller jagas med. Men visst vore det bra för dig som uppfödare eller hanhundsägare, att ta reda på om anlagen hos den unga hunden ändå finns där?

Tänk dig valpköparen som låter beskriva sin hund och får reda på att mycket finns på plats redan men behöver plockas fram för att kanaliseras i rätt spår. Ägaren får blodad tand och bestämmer sig för att utbilda både hunden och sig själv för att kunna starta på jaktprov eller användas till jakt.

Vill inte valpköparen gå vidare med sin hund så har ju du ändå fått reda på hur det är ställt med den enskilda hunden eller, ännu hellre, hela kullen?

För att kunna erbjuda FB-R i hela landet, arrangerat av rasklubbar, avdelningar eller av enskilda uppfödare, behövs utbildade funktionärer. Både sådana som kastar apporter men också testledare och beskrivare. Det finns olika krav på förkunskaper beroende på vilken roll man väljer inom utbildningen men en gemensam nämnare finns - utan folk som ställer upp så blir det svårt att ordna beskrivningstillfällen.

Labradorklubben behöver dig som vill ställa upp för att FB-R ska bli en viktig och omfattande del av klubbens verksamhet i hela landet!

Läs mer här >>

  2017-10-04