Labradorfullmäktige
Labradorklubbens fullmäktigemöte (LF), är klubbens högsta beslutande organ och sammanträder årligen. Det är klubbens stadga som avgör vilka ärenden och beslut som ska behandlas under fullmäktiges sammanträde.

Ett fullmäktigemöte skiljer sig från ett vanligt årsmöte genom att rösträtten tillfaller delegater. Varje region inom LRK skickar delegater till LF, antalet är beroende på hur många medlemmar regionen har. Systemet kallas för representativ demokrati, alltså få delegater företräder många medlemmar.

Det är alltid regionernas styrelser som utser delegaterna och dessa behöver inte hämtas inom styrelsen utan kan vara vilka lämpliga medlemmar som helst inom den egna regionen.

Alla medlemmar i LRK äger rätt att besöka LF och har även yttranderätt men förslags- och beslutsrätten tillkommer endast delegaterna.

 

 

Tillbaka >>
LABRADORFULLMÄKTIGE 2019

 

Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE 2019
Söndagen 31 mars
Scandic Hotel, Upplands Väsby
Hotellvägen 1

Mötet börjar kl 9.00
och beräknas sluta kl 16.00

Fullmäktigehandlingarna ska vara hos
anmälda delegater senast tre veckor före
mötet samt kommer även att finnas här
på klubbens hemsida.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Medlemmmar har yttranderätt men endast delegaterna har förslags- och beslutanderätt.

Ev frågor kan ställas till:
Ordförande Morgan Thorell, 070-885 46 50
eller
Sekreterare Margareta Dahl, 070-339 89 34

Valberedningens hemsida>>

Inkommen motion
Klicka här >>