Labradorfullmäktige
Labradorklubbens fullmäktigemöte (LF), är klubbens högsta beslutande organ och sammanträder årligen, under två dagar i mars månad. Det är klubbens stadga som avgör vilka ärenden och beslut som ska behandlas under fullmäktiges sammanträde.

Ett fullmäktigemöte skiljer sig från ett vanligt årsmöte genom att rösträtten tillfaller delegater. Varje region inom LRK skickar delegater till LF, antalet är beroende på hur många medlemmar regionen har. Systemet kallas för representativ demokrati, alltså få delegater företräder många medlemmar.

Det är alltid regionernas styrelser som utser delegaterna och dessa behöver inte hämtas inom styrelsen utan kan vara vilka lämpliga medlemmar som helst inom den egna regionen.

Alla medlemmar i LRK äger rätt att besöka LF och har även yttranderätt men förslags- och beslutsrätten tillkommer endast delegaterna.
 
 
 
LABRADORFULLMÄKTIGE 2015
28-29 mars
Scandic, Upplands Väsby

Trojkan som ledde mötet:
Monica Damell Modin, Lars Ramberg och Lars-Olof Carlén.

Text och foton från årets möte
Möteshandlingar
Valberedningens förslag
(lösblad som följde med handlingarna ut)
FM-protokoll


Årets Labrador
sponsras av Agria

 

Tillbaka>>