1980 blev Labradorklubben associerad till Svenska Spaniel och Retrieverklubben, som officiell rasklubb.

Men redan 1977 började något att hända i Skåne, där några eldsjälar ville få igång en rasklubb. 1978 ägde det första årsmötet rum och antalet medlemmar växte runt om i landet. Det bildades lokala aktivtetsgrupper.

2004 tog Labradorklubbens årsmöte, som ägde rum i Göteborg, ett enhälligt beslut att införa fullmäktigesystem och därmed måste alla medlemmar i landet få tillgång till regionala årsmöten, med egna styrelser och med möjlighet till representanter till Labradofullmäktige.

Aktivitetsgrupperna ombildades då till Regioner. Idag har vi 15 regioner som tillsammans täcker alla delar av Sveriges yta.

Idag har Labradorklubben drygt 4 000 medlemmar och är den näst största rasklubben inom SSRK.
 
Ytterligare sidor
Labrador Working Camp 2005-13
Regler Labradormästerskapet
LRKs 30-årssida
LRKs grafiska profil Ny 2017
LRKs stadgar
LRKs regionsstadgar
SSRKs stadgar
SKKs stadgar
SKKs Grundregler
 
 
 
 
Kansli
Labradorklubben har den stora förmånen sedan många år tillbaka, att ha ett eget kansli som sköter en stor del av medlemskontakterna.

Kansliet hjälper medlemmarna tillrätta genom att svara på frågor per telefon och mail samt är styrelsen behjälplig på olika sätt.

Dessutom är kansliet huvudman för Valphänvisningen men också för klubbens butik, broschyrer och blankettförråd.

Vill du beställa något av klubben, är det kansliet du vänder dig till.
 

Kansliets telefontid 08-09, 16-18

Solveig Gyring
Labradorklubben
Sennebyvägen 131, 764 92 Väddö

Telefon 0176-546 13
OBS - ingen fax längre.

kansli@labradorklubben.se

LRKs plusgiro 433 23 71-6

LRKs Rasinformatörer
Solveig Gyring
kontaktuppgifter ovan

Kristina Berghänel
0730-39 35 18
kristina.berghanel@telia.com
Labradorfullmäktige
Labradorklubbens fullmäktigemöte, sker årligen under mars månad.

Ett fullmäktigemöte skiljer sig från vanligt årsmöte genom att rösträtten tillfaller delegater. I LRKs fall boende inom och utsedda av respektive region.

Antalet delegater från varje region är avhängigt hur stor regionen är, alltså hur många medlemmar den har. Det är styrelserna inom varje region som utser vem/vilka medlemmar som ska vara delegat/er.

Alla medlemmar från hela landet har rätt att närvara vid Labradorfullmäktige
och har även yttranderätt. Men inte förslags- och rösträtt.
Labradorfullmäktige, läs mer
Fullmäktigeprotokoll
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 (Första året med fm-systemet)