Text/foton Marita Björling (delegat Mittlabben)
 
Detaljer hänvisas till kommande protokoll
 

Bilden ovan ger inte alls rättvisa
åt årets fullmäktige, alla ser ju djupt deprimerade ut. Vilket inte alls var fallet, det var en god och uppsluppen stämning, precis som det brukar vara på klubbens största och viktigaste händelse under året. Denna bild är tagen när SKKs nye ordförande Pekka Ohlsson på söndagförmiddag höll ett föredrag om SKKs framtida organisation, ett arbete som så sakta har tagit sin början, åtminstone på pappret. Känns det kanske igen från SSRK?

Lördagen kl 13 började vårt fullmäktigemöte. Det gick snabbt... 14:10 var verksamhet, ekonomi och valen avklarade. Rekord i snabbhet, får man nog säga med tanke på att mötet skulle hålla på i två dagar. Det är bra med effektivitet men det får nog finnas en gräns ändå. Nu lyckades vi, trots detta, fylla ut helgen och vi slutade vid lunch på söndagen.

Mötet hölls som vanligt på Scandic Hotel i Upplands Väsby. Mötesordförande detta år var Per-Inge Johansson och som sin bisittare, vice mötesordförande, agerade Torbjörn Augustinsson, inlånad från SSRKs huvudstyrelse, där han till vardags är verksam som spanieljakthandläggare. Som vanligt ställde Monica Damell Modin upp som mötets protokollförare. Valda justerare var Sonja Larsson och undertecknad. Den förberedande valberedning bestod av Annika Berntsson, Peter Andersson och Susanne Ekstedt.

Det gick, som sagt, lite snabbt, speciellt när verksamhetsberättelsen gicks igenom. Men det gjorde eg inte så mycket, hade vi delegater hittat något som vi ville diskutera eller fråga om, så hade vi säkerligen skrikit till. Likaså under ekonomin. Så det blev ett slags gott betyg till styrelsen, att ingen upphov sin röst här. Men visst är det lite roligt att "tjôta" lite om tillfälle ges, eller hur?

Valen gick enligt valberedningens förslag, utom när det gällde suppleantposterna. Här kom två förslag upp från golvet - Marie Ahlqvist och Bosse Norling. Båda fick majoriteten av avgivna röster när röstsedlarna räknades ihop.

 

Ny ordförande blev Katarina Ramberg, inga ytterligare förslag lämnades. Vilket heller inte gjordes vid val av övriga ledamotsplatser, där två blev helt nya - Susanne Ekstedt och Eva Zetterdahl Hellman. Även revisorvalen gick smärtfritt, samtliga blev omvalda.

Ny valberedning blev Dan Ericsson, sammankallande, medan Bitte Sjöblom valdes om, nu på en tvåårig mandatperiod och som tredje namn står Åsa Iletorp kvar på ytterligare ett år.

Motionen? Nä, den bifölls inte.

Lördagens midddag åts i möteslokalen. Det kan tyckas lite udda men hotellet var fullt av hundfolk som hade fullmäktige- eller årsmöten och vi fick inte plats i ordinarie matsal.
Där huserade Goldenklubben, Flatklubben, Springerklubben och Cockerklubben. Personalen dukade upp festliga bord åt oss, den trerättiga måltiden var superb och det var faktiskt inte alls dumt att få sitta för sig själva så här - inga störde oss och vi störde ingen. Mycket snack blev det vid de olika borden, innan natten rullade in och förpassade alla upp på rummen eller möjligen ut till baren. Vi var några som hade hundar med oss och det blev en sista rastning ute där en iskall och snöfylld vind slog oss följe genom mörkret.

Min hund Vissen blev överförtjust att åka hiss, vilket han aldrig gjort tidigare. Varje gång han kom in dit, hälsade en exakt likadan gul labrador honom välkommen och det var rörande att se samma glädje över mötet hos båda... och tänk att samma hund var kvar varenda gång Vissen kom in i hissen.

Söndagen startade, som sagt, med att Pekka Ohlsson föredrog det som händer inom SKK. Han pratade också om de allt mer ökade veterinärkostnaderna, de stora bolag som äger majoriteten av djursjukhusen och att försäkringspremierna går upp i motsvarande takt. Detta är ett bekymmer för många hundägare som inte alltid har råd att besöka en veterinär när hunden är allvarligt sjuk.

 

När mötet officiellt avslutats, vidtog alla avtackninngar men innan dess var det dags för utdelande av utmärkelser av varierande slag.

Nyvalda ordförande avtackar sin företrädare
Två gentlemän som fått Förtjänsttecken

Två personer hade gjort sig väl förtjänta av Förtjänsttecken - Hans Larsson från Halland och Lennart Eriksson från Gotland. De fick varma applåder. Årets Labrador blev Ch Wallwein's Quite Easy med sin ägare, tillika uppfödare Marita Schmidt från Alingsås. Sistnämnda fick en prischeck från Agria, som överlämnades av en representant från bolaget.
Bild på Årets Labrador på annan plats.

         
Mingelbilder