Text Marita Björling (delegat Mittlabben)      

Årets fullmäktige var riktigt bra, tycker jag. 24 delegater närvarande, represeneterade samtliga regioner utom Västerbotten. Konstruktiva diskussioner, blandat med känslor och äkta engagemang och tidvis förstärkta med kryddiga infall och åsikter, som tillsammans gjorde att inget kunde tas för givet och ingen lär nog heller ha kunnat halvsova i bänkraderna. Innan mötet öppnades, hölls en tyst minut till minne av nyligen avlidne Kjell Bräster.

Grundprovet, LRKs eget förslag till ett inofficiellt "jaktprov light", blev föremål för många och kraftfulla åsikter, där hälften ville förkasta provet och hälften ville sjösätta det. Det blev således lika röstetal, 12-12, vid den öppna omröstning som följde och sluten votering föreslogs/genomfördes för att kanske på det sättet få fram ett avgörande. Men det blev 12-12 även där och ett dilemma uppstod; skulle mötesordförandes röst bli avgörande - eller skulle man istället besluta att ärendet fick fortsättas utredas/utvecklas för att presenteras vid nästa LF 2015. Majoriteten ansåg att nästa års LF skulle få ta ställning. Då blir det fjärde Labradorfullmäktige som ärendet behandlas vid och vi får hoppas att det inte går som i SSRKs organisationsutredning, gällande utdragning i tid.

Valen gick som valberedningen tänkt sig där ordförandevalet stod i en klass för sig genom ett enhälligt beslut på omval av sittande ordförande. Men sedan ... sällan har väl samtliga övriga val blivit föremål för slutna omröstningar. Det var nog endast revisorerna, förutom då ordföranden, som inte hade några konkurrenter. De nytillkomna kandidaterna föreslogs från golvet, vilket är i full demokratisk ordning. Det gick dock inte riktigt vägen för dessa golvförslag.

Helt nya i styrelsen blev Anders Hallgren på ordinarie post (jakt) samt på suppleantplats Håkan Dahlin och Ulrica Briving Samuelsson.
F ö omvaldes Monica Damell Modin och Ninni Ericsson samt att Annika Berntsson gick upp på ordinarie plats.

 

Lördagens förhandlingar avslutades efter förtroendevalen och någon timme senare inleddes kvällen med middag. Ny kock och en tjänstvillig personal säkerställde utsökt mat och service och undan för undan tog baren eller bekväma fåtöljer i foajen, hand om det nu ganska loja labradorfolket. Vid hissen stod John Blund så småningom, beredd att ledsaga sömniga själar upp på rummen och där några senare sågs dra ut i natten med en eller flera labradorer omkring sig - dags för nattkissning.

Söndagens morgon inleddes abrubt med en klocka som tvingat upp alla en timme tidigare, sommartiden hade börjat. Kl 9 började Susanne sitt anförande om de svar som inkommit på hälsoenkäten. Ämnet är alltid högintressant, frågorna var många, svaren utförliga men tiden går fort och nästa talare knackade på dörren - Ulf Uddman, vd för Svenska Kennelklubben. Han berättade om bl a Disciplinnämndens göromål, Grundreglerna som vi alla måste hålla oss till och kom sedan in på mer världsliga ting, hur EU ser på olydiga Sverige som nu dragits inför domstol då vi inte vill acceptera moms på ideella föreningar. Talar man om EU så är steget inte långt till FCI. Jag tror Ulf (som "vid sidan om" är labradorägare sedan många år tillbaka) utan vidare hade kunnat fylla en hel helg, med tanke på alla intresserade frågor som ställdes, men det fick räcka med en timme.

Lunchen tog vid och tillbaka i lokalen, innan söndagens fullmäktigeförhandlingar öppnade, delades några fina utmärkelser ut - Labradorklubbens Förtjänsttecken, till Annelie Ling Nilsson, region Småland, Margaretha Larsson, region Norrlabben samt Camilla Kretz, Labradorens redaktör.
Den åtråvärda titeln Årets Labrador 2013, gick till SEUCh Lorca's In Your Wildest Dream, med duktiga ägaren Carina Olausson. Hon fick, förutom ett inramat diplom även Agrias sedvanliga check. Slälvklart fick samtliga varma applåder av alla närvarande.

 

Den slutna voteringen fortsatte även under söndagens möte då den förberedande valberedningen presenterade sitt arbete - en ny officiell valberedning. Dom lade fram sina förslag och "golvet" lade fram ytterligare namn. Resultatet blev omval på Kristina Berghänel som sammankallande, Jan Erik Ek fick förnyat tvåårigt mandat och ny blev Peter Näsman, på fyllnadsval (efter Anders Hallgren som ju blivit invald i styrelsen). Personligen har jag aldrig förstått varför LRK envisas med en förberedande valberedning då stadgan inte påtalar detta ... Men man kanske vill efterlikna storebror SSRK (vars stadga dock klart säger att man ska ha en förberedande beredning).

Fyra motioner, blev avslutning på Labradorfullmäktiges möte 2014. Styrelsen hade föreslagit avslag på samtliga där fullmäktige lydde rådet vid motionerna 3 och 4 (alltså avslog) men visade egen vilja vid de två övriga, nr 1 och 2.

Nr 1, som behandlade SSRKs lottningsregler, avslogs då LRK inte äger rätt att ändra på off jaktprovsregler, men det uppdrogs till styrelsen att lämna motionärens åsikter då remissen om framtida provregler kommer ut och skall besvaras (nya regler skall fastställas vid SSRKs fm 2015).
Nr 2 handlade om namnbyte, och därmed åldersindelning, på lägsta mästerskapsklassen gällande Labradormästerskapet. Styrelsens motivering till avslag var att reglerna ska få en rejäl översyn men nu har LF sagt sitt när det gäller aktuell klass.

Justerare på detta Labradorfullmäktige var Per Christoffersson och undertecknad. Vi fick mer motion än alla övriga tillsammans p g a alla slutna voteringar där lappar skulle delas ut, resultat skrivas upp och däremellan skulle alla uppsträckta armar och händer räknas, kontrollräknas och samtidigt fick vi inte glömma av att rösta själva. Och hinna anteckna allt.

         

Tillbaka >>