Labradoren som jakthund
Labradoren är en av de mest användbara hundraserna när det gäller olika former av småviltsjakt. Den är en apporterande fågelhund och den är utvecklad för att arbeta efter skott, men används också med fördel som kortstötande samt vid eftersök på klövvilt.

I eftersökarbetet vid skadeskjutningar är den en av de allra bästa.

Jaktprov - varför det?
I Jaktprovsbestämmelserna står:
"Ändamål: Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet."

För att vara säkra på att hundarna alltjämt besitter de rastypiska jaktegenskaperna, kan vi pröva dem på retrieverjaktprov. Dessa arrangeras varje år (för alla retrieverraser) från norr till söder i hela landet.

Hundarna är indelade i olika klasser, beroende på ålder och/eller tidigare meriter. LRK har rätt att arrangera officiella jaktprov. Dels B-prov i nybörjarklass och öppen klass, som s k särskilda prov, dels ett ordinarie prov per år, där även elitklass innefattas, samt ett A-prov (jaktprov på varmt vilt). Sistnämnda arrangeras årligen som ett Öppet A-prov.

Funktionärer behövs alltid
Samtliga B-prov anordnas ute i regionerna medan LRK centralt brukar arrangera A-provet. Det behövs alltid funktionärer som hjälper till med allt ifrån kaffekokning till handhavande av vilt, båt och att vara domarens sekreterare.

Det är ett utmärkt sätt att lära sig mycket om prov, lyssna på domarens bedömning och se duktiga hundar och förare i arbete. Hör efter med din region om var, när och hur du kan hjälpa till nästa gång.


Certifierad provledare
Inför varje retrieverprov måste finnas en
certifierad provledare. Dessa utbildas
inom SSRK-organisationen. Det går utmärkt att låna en sådan provledare från annan rasklubb eller direkt från en SSRK-avdelning, om man inte har någon egen inom regionen.

Lista på provledare inom LRK här>>

LRKs jaktprovsverksamhet
handlägges av
Anna Londré
jakt.ansv@labradorklubben.se

Jaktkommitté
:



Särskilda prov
Vi meddelar inga särskilda prov här,
då många prov inte genomförs samt att
man även kan ansöka i så nära tid, att
en lista här skulle bli svår att lita på.
Alla hänvisas in på regionernas egna
sidor eller direkt till SSRK Prov.

 

LRKs öppna A-prov
16 oktober Norrtälje

Resultat
 
LRKs WT-mästerskap 2018
18 augusti i Kil.

Resultat på SSRK Prov >>
Regler och dokument
SSRKs Provregler B-prov (kallt vilt) 2017
Anvisningar B-prov 2017
SSRKs Provregler A-prov (varmvilt) 2017
Anvisningar A-prov 2017
Instruktioner till deltagare på A-prov
Riktlinjer C-prov 2018 (WT)
Anvisningar C-prov 2018 (WT)
Info SSRKs webbsida om jaktprov
Årets retrieverprov 2017
Domarlista, SSRK rev 2017
Alla enskilda retr.resultat från 1976
Vad är A, B och C-prov?
Förf Elisabet Sahlin (Apportören 1/2013)
Grundläggande träning mot jaktprov.
Förf Lasse Johnsson och Cilla Hamfeldt.
(Apportören 1/2013)
 
 
SSRK Prov
Att anmäla till jaktprov har blivit mycket enkelt genom systemet SSRK Prov.
Du skapar ett konto och sedan sköter det nästan sig själv när du önskar anmäla till prov runt om i landet. Det går inte att gå förbi detta system och försöka skicka in en blankett till någon. Du måste alltså anmäla genom SSRK Prov, annars kommer du inte med.
Däremot kan du välja att betala genom systemet eller direkt till arrangörens pg-nummer. Alla sådana upplysningar hittar
du i SSRK Prov.

Lägg upp ett konto, klicka här >>

Viktigt om lottning på B-prov
Läs mer om lottning i Anvisningar ovan.
Finns under punkt 1.8.

Besök ett jaktprov nära dig
Alla labradorägare borde besöka ett jaktprov -
det är mycket nyttigt och lärorikt att se vad labradoren är ämnad för. Vet man det förstår
man sin hund mycket bättre!

Träningsprov
För att starta på jaktprov, måste man träna sin hund. De flesta av LRKs regioner anordnar kurser, inofficiella jaktprov, working tester (C-prov), träningsprov och andra bra träffar.