Utställning

Utställning

För varje hundras finns en exteriör rasstandard, så även för labrador retriever. Det är rasens hemland, England, som genom sin kennelklubb, dikgterar hur vår ras ska se ut och därefter fastställer FCI rasstandarden..

 

Ändamålet med våra utställningar, är att låta bedöma varje individ i förhållande till rasstandarden, både gällande helhet, rörelser, päls och anatomi. Men även mentaliteten har en avgörande del i hur den slutliga prissättningen kan komma att se ut.

 

Utställning är en mycket trevlig och omtyckt aktivitet för många labradorägare. De olika klasserna med tillhörande  prissättningar kan verka som ett mysterium för den oinvigde men man kommer snart in i systemet - och det finns god vägledning i olika broschyrer och dokument (se länkar här på sidan).

 

LRKs utställningsverksamhet 

Labradorklubben anordnar en officiell utställning per år, Club Show. Denna utställning ansöks om till SSRK flera år i förväg men det är SKK som beviljar arrangemanget. 

 

Varje rasklubb inom SSRK får ha endast en officiell utställning per år.

 

På LRKs Club Show inbjuds rasspecialister från företrädesvis Storbritannien och övriga Europa och domarna ska godkännas av LRKs huvudstyrelse. Det är i någon av klubbens regioner den äger rum och där markarbetet och det delegerade uppdraget finns.

 

Årets Club Show 2019

Tjolöholms slott  15 juni

Valpar + hanar: Sue Marskell, GB

Tikar + Bir: Linda Harvey Major, GB

Labvästs hemsida >>

Vilka dömer labrador

i Sverige 2019?

Sidan ligger nu som pdf som byts ut vid varje uppdatering.
OBS Domarändring 11/8 Ronneby, Blekinge KK.

Klicka >>

Regionernas infofficiella uställningar 2019

De som anmäls hit.

Klicka >>

LRKs utställningsverksamhet 

handlägges av

Eva Zetterdahl

utst.ansv@labradorklubben.se

 

Utställningskommittén 2019:

- Eva Zetterdahl, sammank.

- Ulrika Henriksson,
- Annika Nordh,
- Gizella Holstenson,
- Katarina Ramberg


Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer