Hur jag har arbetat

Jag har arbetat på uppdrag 
av Labradorklubbens styrelse 2006.


Vid felaktigheter eller frågor:


Denna webbsida har tillkommit enligt följande modell:
jag har nogsamt studerat alla handlingar och protokoll från
30 års klubbmöten. I början 
av perioden saknas dessa handlingar men med hjälp av 
bl a Sven-Eric Delér har jag till viss del kunnat täcka upp även inledningen av klubbens historia.
Jag har ansträngt mig för att inte fokusera på enskilda detaljer jag personligen finner intressanta utan hoppas jag fått med det mesta som kan tilltala en bred tittarskara. Mitt motto har varit att hellre ta med för mycket än för lite.

Alla personnamn är utelämnade med undantag för förtroendevalda och andra som arbetat för respektive styrelser. Originalhandlingarna innehåller uppgifter som skulle kunna vålla obehag för enskilda människor om de läggs ut på webben och därför har jag varit mycket restriktiv i mitt urval av detaljer.

Någon kanske anser att årsmötesprotokoll och dokument är officiella handlingar men sådana här gamla historiska dokument är definitivt inte skrivna för att läggas ut på World Wide Web.


Hur jag har tänkt och gjort
Det är inte helt självklart hur man ska presentera varje år på ett korrekt sätt. Jag ställde mig frågan vilket som var bästa sättet - ska jag överhuvudtaget ta med årsmötesprotokoll eller ska jag bara i berättande text förtälja vad som hänt under året? Alltså enbart åberopa verksamhetsberättelsen.
Men när jag läste igenom protokollen fann jag så mycket intressanta saker att jag beslöt mig för att dela upp textmassan per sida i två avdelningar och med olika färgbakgrunder - den övre delen blev referat ur årsmötesprotokollen och den undre referat från verksamheten. Viktigt är då att hela tiden ha i tankarna när man läser, att mötesreferaten åberopar den verksamhet som hänt året innan. Den verksamhet som står i nedre fältet har alltså inte inträffat när själva årsmötet varit.
Så tänk på följande:

  • Den styrelse och övriga personer som står på sidan är de som väljs vid det årsmöte vars referat återges intill.

  • Det som återges i årsmötestexten, baseras på verksamheten året före (studera den verksamheten genom att gå tillbaka en sida/ett år).

  • Den verksamhet som återges på varje sida har verkligen inträffat det året - men först efter årsmötet.

Det här låter kanske krångligt  
men jag tror inte det ska vara några problem. Kom bara ihåg att du inte kan läsa om ev diskussioner och dispyter från årsmötet (övre fältet) och sedan sänka blicken nedåt på samma sida och tro att du läser bakgrunden - det blir fel år.

Marita Björling
December 2006

 

Vill du skicka foton till mig 
går det bra på adress
Marita Björling, 
Näggärd 224, 871 92 Härnösand 
Tel 0611-411 01
Epost marita@webban.nu

Webbmakaren Marita
 anno 1977 Kian Wingård Sten
för att du kopierat alla handlingar till mig (det blev fyra tjocka A4-pärmar!)

Sven-Eric Delér
för att du skickade mig ett tjockt kuvert med gamla dokument

Sven Svärd
för kontrolläsning av den inledande historiebeskrivningen samt foto och gamla tidningsurklipp. Jag önskar du hade fått se sidan helt klar.

Karin Nygren-Svensson
för att du skickade mig en bunt gamla dokument och foton.

Kristina Berghänel
för att du skickade mig foton och dokument.

Jörgen Norrblom
för din kreativa support samt tillhandahållande av datafiler

Ulla Britt Karlmann, SKK
för stort tillmötesgående och hjälp med kontroll av vissa uppgifter

Thomas Wink, SKK
Susanne Rehlin, SKK

för hjälp med registreringsstatistik

Ann Ekberg, SSRK
för att du letade i SSRKs förråd och hittade en kopia från ett förlorat årsmötesprotokoll


Margot Engström,
Monica Jarl

för foton
Katarina Ramberg
för dokument

samt information från
Carin Weibull
Jan Erik Ek


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben