1999
Styrelse
Ordf Moa Persson
Lar Olof Carlén, v ordf, sekr
Iren Hedström, kassör
Marie Danielsson, utb
Katja Sjöberg, avel
Åsa Iletorp, utst
Jan Andersson, jakt

Suppleanter
Gunnel Åström-H, a-gr.ansv. 
Anders Dillström, info, IT

Adj Solveig Gyring, kansli
Adj Owe Ewelönn, medlhant.

Avelsgrupp
Katja Sjöberg, Katarina Ramberg, Gabriella Dillström

Valberedning inför år 2000
Jan-Erik Ek, Lena Wiberg-Johansson, Bitte Sjöblom

 

Stamtavleboken 98 utkom pga försening 1999. Omslag akvarell Kajsa Björling.
- Årsmöte 7/3 Stockholm.
- 149 röstberättigade medl.
Mötesordf Gunnar Petersson.
- Årets resultat -3 155 kr.
- Beslut om 185 kr i medlemsavgift från år 2000.
- Beslöts om 100 kr/kull i avgift för valphänvisning.
- Förtjänsttecken till Gerd Larsson, Inger Lindgren och Bitte Sjöblom.
- Vid val av ordförande begärdes sluten votering. Valberedningen var inte överens och en av valberedarna hade lämnat en skriftlig reservation mot övrigas förslag av ordförandekandidat. Förslaget som presenterades av majoriteten i valberedningen vann gehör över förslag på omval av sittande ordförande med siffrorna 73-70.
- Sluten votering fick tillgripas även vid val av övriga ordinarie  ledamöter där valberedningens förslag vann mest gehör.
- Votering (öppen) fick tillgripas vid val av valberedning då flera förslag fanns.
- På styrelsens förslag beslöt mötet att utse Lars Ramberg till Hedersmedlem.
- Labradoren har från nr 4/99 fått ny redaktör, Helene Strömbom. Nya manusstopptider aviseras.
- LRKs hemsida har fått ny design med "Labbeplank" o gästbok. Ny domänadress, labradorklubben.se. 
- Styrelseprotokoll läggs ut.
- Dataprogram har inköpts för administrering och fakturering av medlemsregistret.
- Styrelsen fick överta en dålig ekonomi men har nu lyckats stabilisera den.
- Labradormästerskapet avhölls i Mösseberg, Skaraborg. Mästare blev Ch Nidaros Julius och Juniormästare blev Le-Cop's Abu By Disney.
- Certutställningen 13/5 vid Sundbyholms Herrgård, Sörmland. Engelska domare var Mrs Marilyn Prior och Mrs Maureen Floyd. BIS blev New Wave's Local Hero.
- Utbildning av diplomerade instruktörer har skett mellan LRK och SSRKs avd Östergötland och Småland.
- Enkät utskickad till medlemmarna om intresse finns att ha kurser för LRK. Positivt gensvar.
- Ett förslag till samarbetsavtal mellan blivande instruktörer och LRK har tagits fram.
- Off jaktprovsresultatlistor har stora brister och en skrivelse i frågan är skickad till SSRK Hs.
- Av 18 A-grupper deltog repr från 14 på möte med bl a föreningsteknik med Hasse Forsell.
- 180 valpkullar i hänvisningen. Ca 10 mail om dagen till kansliet om valpförfrågningar.
- Ny blankett för valphänvisning.

Avel
- "Avelsgruppen ämnar arbeta för framtagande av någon form av jaktlig anlagstest som ska ligga till grund för avelsutvärdering istället för nuvarande jaktprovsmeritering".
- Regler för parning av tik har reviderats, LRK rekommenderar en minimiålder på 2 år.
- Nya ögonrekommendationer:
"Gällande de små katarakterna i främre delen av linsen samt Multifokal Retinal Dysplasi (MRD), har styrelsen beslutat att en strängt selektiv avel kan bedrivas i enlighet med vad som finns stipulerat i ögonrekommendationerna". 
- "Med anledning av det s k markörtestet i USA, har styrelsen i skrivelse gett SSRK Hs i uppdrag att hos SKK begära central registrering av molekylärgenetisk testning för prcd-PRA av labrador på samma sätt som för Chesapeake Bay Retriever".
- Fem nya fall av PRA under året.

Mest använda hanhundarna:
-11 kullar, Cambremer Wellington
-10 kullar, Middlegate Tinker
-9 kullar, Sulleyshill Greg
-7 kullar, Sheenaron Merry Soul Mate
1999

Medlemmar 31/12
3906


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben