1997    LRK fyller 20 år 
Styrelse
Ordf BrittMarie Engholm
Bitte Sjöblom, v ordf, info, utb
Anita Norrblom, sekr
Inger Lindgren, kassör
Anna Geschwindt, avel
Jan-Erik Ek, utst
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter
Thomas Persson, jakt
Inger Fransson

Adj Inga Fredriksson, kansli
Adj Jörgen Norrblom, IT, medl

Avelsgrupp
Anna Geschwindt, Katarina Ramberg, Inger Eckhardt

Valberedning inför 1998
Margaretha Claesson-Thoor, Christina Areskough, Marita Björling

- Årsmöte 2/3 i Örebro
- 58 röstberättigade medl.
- Mötesordf Gunnar Petersson
- Årets resultat -21 238 kr 
- En medlem ifrågasatte styrelsens svar på SKKs remiss om klassindelning på utst. 
- Samma medlem ansåg att aktivitetsgrupperna skulle få större delen av medlemsavgifterna och bad styrelsen arbeta för detta i kommande budgetarbete. Avg ordf förklarade problematiken kring finansiering av en sådan ökning. Den föreslagna budgeten godkändes av mötet.
- Sluten votering vid val av ordförandeposten. 30 röster för BM Engholm och 26 röster för annan kandidat.
- Vid val av revisorer uppkom ytterligare ett förslag och mötet fick ajourneras för att reda ut begreppen. Den nyligen föreslagna återtog sin kandidatur och mötet genomförde val.
- Val av valberedning innehöll också ett extra namn som föranledde votering. Det är samma person som föreslagits hela vägen - som ordf, som revisor och slutligen i valberedningen. Det lyckades av någon anledning inte för denna person någonstans vid detta möte.
- Utsågs Lili Lagerqvist till Hedersmedlem.
- Förtjänsttecken utdelades till Marita Björling och Inga Fredriksson.
- Vid Övriga frågor diskuterades de nya reglerna för Labrador-mästerskapet.
- Aktivt värvande av nya medlemmar genom utskick till alla SKK-reg ägare av labradorvalpar. Av 632 utskick blev 144 medlemmar!
- Under 1997 har A-grupperna erhållit 5 kr/medlem i bidrag.
- Den ett år gamla hemsidan har under året haft 10 349 besökare.
- Kansliet får alltfler förfrågningar per mail (ca 400 under 97).
- LRK var representerad på årets Elmia under fyra dagar. Även med monter på Stora Stockholm.
- LRKs motion till SSRK Fm 1996 och som blev antagen, resulterar nu i att ett Viltspårschampionat blir ett faktum från 1998.
- Labradormästerskapet avhölls i Södra och innehöll premiären av de nya reglerna. Mästare blev Kamrats Neuman och juniormästare blev Mandylike's Pretty Pride.
- Certutställningen ägde rum på Lida Friluftsgård i Tullinge. Domare var Mr Peter Hart och Mr Brian Hayward, båda engelsmän.
BIS, bland 125 deltagare, blev Ch Imp's Strictly Buisness.
- 120 kullar i valphänvisningen.
- Bildredigeringsprogram, Iomega Jaz samt scanner inköpt för Labradorens räkning. En kostnad på 16 000 kr som betalade sig redan första året genom lägre kostnader från tryckeriet.
- En ny A-grupp har tillkommit, Södra Älvsborg (SÄL).
- Beslut taget att den A-grupp som anordnar LM resp certutställning ska få 4 500 kr i bidrag.
- 697 labbar har gjort 1791 starter på off jaktprov, varav 25% blivit 1:a pris.

Avel
- Under året har Avelsgruppen ändrat sina rutiner så info lämnas till en bredare målgrupp.
- Samma krav för avelsrådgivning som i valphänvisningen.
- 7 nya PRA-fall.
Mest använda hanar (kullar):
-8, Minnows Hector
-8, Rocksteady By Night
-8, Deepfleet Magic of Dugmoorcreek
1997

Medlemmar 31/12
3713


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben