1995
Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Marita Björling, v ordf, jakt
Anna Geschwindt, sekr, utst
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, utb
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör

Adj Inga Fredriksson, kansli

Suppleanter
Thomas Persson
Margareta Claesson-Thoor

Avelskommitté
Christina Areskough
Inger Boström

Valberedning inför 1996
Majvor Näsman, Kristina Berghänel, Solveig Gyring

- Årsmöte 12/3 på Scandic i Uppsala.
- ? medlemmar närvarande.
- Mötesordförande Gunnar Petersson
- Diskuterades möjlighet till blodtypning av hundar med PRA-anlag.
- Diskuterades om prickar i ögonen på föräldradjur skulle ge valphänvisning eller ej. 
- Uppdrogs till styrelsen att uppmuntra lämpliga personer att utbilda sig till exteriördomare.
- Årets vinst 1 483 kr.
- Avelskonferens på Härjarö Kursgård 26-27 november med 
ett 40-tal deltagare.
- Hälsoenkät genomförd.
- Nytt informationsblad.
- Ny instruktörspärm lagom till instruktörskurs, ledd av Marita Björling, Gerd Larsson och Siv Persson.
- Träningskurs med Lars Johnsson.
- Certutställningen 11/6 i Vänersborg. Domare David o Marlene Hepper från England. 110 hundar deltog. BIS blev ?
- Labradormästerskapet avhölls i Östra. 110 hundar startade på jakt och 140 på utställningen. Mästare blev Stihls Baileys och juniormästaren blev Minnows Get Set.
- 814 labbar har startat på off jaktprov. 25% av starterna (2062) erhöll 1a pris.


5 mest använda hanhundar:
- 9 kullar, Cassatas Chivas Regal
- 8 kullar, Debside Ambrose
- 8 kullar, Trewinnard Music Maker
- 8 kullar, Stifinnerens Bandy
- 7 kullar, Guideline's Campaign
1995

Medlemmar 31/12
3375


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben