1993
Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Bitte Sjöblom, v ordf, utb
Inger Lindgren, kassör
Roland Hjelm, sekr, utst
Christina Areskough, avel
Gerd Larsson, redaktör
Marita Björling, jakt

Adj Inga Fredriksson, kansli

Avelskommitté
Christina Areskough, Inger Boström, Virge Johansson, Gunilla Andersson, Agneta Gudmundsson

Valberedning inför 1994
Kristina Berghänel, Ulla Henriksson, Anita Norrblom

Stamtavleboken 1993.
Den andra utgåvan i klubbens
regi (den första kom 1988) 
men i nytt format.
Innehöll 300 hundar. Omslag akvarell av Kajsa Björling 

Klicka på bilden
- Årsmöte 14/3 Scandic, Skärholmen
- 23 röstberättigade medlemmar
- Mötesordförande Lars Johnsson
- Årets ekonomiska resultat: en liten förlust på 137 kr 
- Beslut om medlemshöjning till 150 kr fr o m 1994.
- Beslut om 13 kr/mil
- Valdes Marita Björling till delegat vid SSRKs FM.
- Diskuterades 11 motioner till SSRK Fm varav beslöts att tillstyrka tre. (Tyvärr framkommer inte vad motionerna handlar om.)

- Brit-Marie "Bat" Brulin, innehavare av Puhs kennel, styrelseledamot och avelsråd under flera år, avled i december. Bat blev klubbens Hedersmedlem 1988.

- Stamtavleboken 1993 i LRKs regi blev klar. Den trycktes i 600 ex. Den första i sitt slag som använde sig av SKKs rasdata. Patrik Lindahl bearbetade alla datauppgifter (enormt mycket fel i rasdata i starten), Marita Björling var redaktör och layoutare. Alla foton rastrerades av Västernorrlands Allehanda. Bokens annonser finansierade hela tryckningen och försäljningen av boken blev ren vinst.
- Raskompendiet blev klart och ska översändas till SKK för godkännande. Kompendiet ska användas vid utbildning av exteriördomare på labrador.
- Labradormästerskapet i Småland med totalt 139 hundar varav 97 startade i både jakt och utställning. Mästare Askrikes Getting Closer, juniormästare Askrikes Jumping Jaqueline.
- Jakt i fjällmiljö "Tjejripa" arrangerades ihop med Fävikens egendom.
- Avelsgruppen började använda datorutrustning genom ekonomiskt bidrag (30 000 kr) ur Labradorfonden.

3 mest använda hanhundar (kullar)
-13, Stifinnerens Bandy
-13, Haretor Shadow of Drakeshead
-10, Minnows Walter Scott

Nya champions under året
- SJCh 20
- SUCh 14

Övrig fakta
- 773 labradorer startade på SSRKs officiella jaktprov.
- 9 nya fall av PRA under året.
- HD och AD ligger på ca 15%.
1993

Medlemmar 31/12
3086

Inga motioner


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben