1991
Styrelse
Ordf Lars Ramberg
Bitte Sjöblom, v ordf, utb
Inger Lindgren, kassör
Christina Areskough, sekr
Gunilla Andersson, utst, avel
Gerd Larsson, redaktör
Marita Björling, jakt

Adj Inga Fredriksson, kansli

Avelskommitté
Gunilla Andersson, Virge Johansson, Bjarne Åström, Katarina Ramberg, Eva Sjöström

Valberedning inför 1992
Moa Persson, Lili Lagerqvist, Majvor Näsman


- Årsmöte 9 mars, Twin Tower Hotel, Sthlm
- 39 närvarande medlemmar
- Mötesordf Moa Persson
- Beslut medlavgift 125 kr nästa år.
- Beslut att låta styrelsen avgöra om rabatt ska utgå vid uppfödares anmälan om medlemskap för valpköpare.
- Delegat till SSRK Fm Lars Ramberg
- Årets vinst blev 14.702:10.
- Styrelsens främsta mål under året har varit att stabilisera klubbens ekonomi.
- "Labradoren i Focus" genomfördes med bravur och många deltagare.
- Labradormästerskapet på Adelsö 10-11/8. Mästare Sörmarkas Black Treasure, juniormästare Let's Swing Kitchen Man Blues.
- Klubben ger ut en Årsbok.
- Detta år började SKK med central registrering av röntgade armbågar, enligt LRKs begäran 1990.
- Ny A-grupp på Gotland, nu 13 st.
- Ca 90 valpkullar i LRKs hänvisning.
- Förlikning vid Tingsrätten ang schism med tryckeri om faktura gällande Stamtavleboken 1988. Kravet på 75 000 kr minskades till 24 000 kr.
- En svag klubbekonomi har gjort att styrelsemötena avhållits på gratislokaler och där stående middag avnjutits hos korvkiosken utanför (sant!).
- Planeringshelgen för klubbens förtroendevalda fick ställas in pga ekonomiska skäl.
- Klubbens representant på SSRKs Repmöte, framförde åsikt om att varje enskild medlem i SSRK borde kunna få lov att ansöka om att få bli jaktprovsdomare. (Något som också gick igenom senare.)

- "Högt flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når" (citat ur verks.berättelsen). Det var ganska livligt debattklimat i klubben vid denna tid, den kom till uttryck i både i Labradoren och i Apportören, vilket då galant omskrevs med dessa bevingade ord i verksamhetsberättelsen.

1991

Medlemmar 31/12
2964


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben