1989
Styrelse
Ordf Rune Veneke
Anki Hamilton, vice ordf, jakt
Inger Lindgren, kassör
Lili Lagerqvist, redaktör
Gunilla Andersson, utst, avel
Clyde Lindström, utb
Lars Ramberg

Adj Inga Fredriksson, sekr

Avelskommitté
Margareta Veneke, Gunilla Andersson, Inga-Britt Heijbel, Lars Johnsson, Lars Lillnor, Christer Nälser

Valberedning inför 1990
Gunnar Jonsson, Lena Wiberg, Mona Iletorp
- Årsmötet 11/3 på Scandic, Stlm.
- Mötesordförande Lars Johnsson.
- 41 medlemmar närvarade.
- Beslut på 7 kr/mil i reseers.
- SSRK-delegat: Rune Veneke.
- Man har under året fått klartecken
från SKK om central registrering av frivillig armbågsröntgen från 1990. 20% röntgade 1989.
- Delegat till SSRK Fm Rune Veneke.
- Årets resultat +31 500 kr.
- Två skrivmaskiner inköptes under året.
- Man kan läsa under Lager i årsmöteshandlingarna att årsböcker utgivits under en följd av år. 1986 hade man tydligen mycket vidlyftiga tankar om bokens saluvärde då denna utgåva tre år senare fanns kvar i lager med 659 ex... 
- 12 aktivitetsgrupper.
- Gästrikemasarna har gett upp.
- Ihop med A-gruppen Sörmland deltog klubben på mässan Levande Land i  Strängnäs - info och demonstration av labradoren som jakthund.
- Labradormästerskapet 5-6/8 på Adelsö. Lågt deltagarantal pga ändrat datum. Mästare blev Amfibiens Bella, juniormästare Roccos Storm Trooper.
- "Den vid verksamhetsårets början något överhettade OCD-frågan har processats till en hanterbar och samstämmig form" (citat från verksamhetsberättelsen). 
- Två planeringsträffar i Ellboda resp Toftaholm för styrelse, valphänvisare och avelsgrupp.
- De planerade utbildningshelgerna i norr och söder fick ställas in pga lågt deltagarantal.
- 10 nya PRA-fall under året.
- En mkt aktiv avelskommitté har träffats vid 8 tillfällen och däremellan haft stor telefonkontakt. 

Mest använda hanar
- Inga uppgifter
1989

Medlemmar 31/12 2526


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben