1986
Styrelse
Ordf Marianne Fürst-Danielsson
Kristina Svenningsson, v ordf, kassör
Pian Bates, sekr
Lili Lagerqvist, red
Rune Veneke, utb, jakt
Brit-Marie Brulin, avel
Gunilla Andersson, utst

Avelsråd
Inga-Britt Heijbel, 
Charlotte Lindell

Valberedning inför 1987
Lars Jonsson, Jörgen Persson, Ing-Marie Hagelin

- Årsmöte 15/3 Stockholm.
- 51 röstberättigade.
- Mötesordf Gunnar Petersson.
- Sluten votering vid valen.
- Delegat SSRK Fm Kristina Svenningsson.
- Togs upp synpunkter på boken "Eftersök".

(Anm. Mkt fattigt protokoll)
- 13 A-grupper.
- Valpförmedlingen förmedlat över 100 kullar.
- Samarbetsavtal mellan LRK och Statens Hundskola har reviderats och två möten har avhållits.
- Klubbmästerskapet på Västerby Gård, Linköping. 65 på jakten och 90 på utställningen. Mästare blev Ch Prophet, Juniormästare blev Drögstas Rubin.
- Labradorkonferens i november samlade 100 deltagare.
- Examen på unghundsbeskrivarkursen i mars. Examinator Brit-Marie Brulin. Sex godkända beskrivare.
- LRK deltog med representant på Viltspår-SM genom Like'ims Nina Kanin som dock inte erhöll placering.
- Synpunkter på boken "Eftersök" har lämnats till Lasse Jonsson, enligt beslut från årsmötet.

Avel
- 58 avelsförfrågningar varav 44 fått förslag och 18 har avråtts.
- Uppföljning av osteochondros där 50 nya fall rapporterats. Nu uppgår kända fall till totalt 95. Detta stämmer dock inte jämfört med försäkringsbolagens statistik, dom har många fler fall.
Från avelsrådsrapporten: 
"Sedan 1984 har vi samlat in OCD-fall. Hur ska vi förfara om vi t ex får in ca 10 fall efter en och samma hane? Ska vi tillskriva hanhundsägaren och be ägaren röntga sin hane? Vi har diskuterat detta med Åke Hedhammar och han tyckte vi skulle invänta resultatet av pågående forskning av OCD hos Rottweiler och Berner Sennen." Vidare: "Tycker ni inte vi ska vara så ärliga mot labradoren att vi ser sanningen i vitögat att detta har drabbat vår ras?"
- Avelsrådet har under året enats om regler för avelsrådgivning. Bl a ska avelsdjuren vara HD-fria och ögonlysta.
1986

Medlemmar 31/12
2494


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben