1985
Styrelse
Ordf Marianne Fürst-Danielsson
Kristina Svenningsson, v ordf, kassör
Majvor Näsman, avel
Willy Gustafsson, jakt
Inger Boström, utb
Lili Lagerqvist, red
Pian Bates, sekr

Avelsråd
Överläts till styrelsen att utse
(det blev Inga-Britt Heijbel och Charlotte Lindell samt som adj Birgitta Wikström och som sekreterare Eva Grimblad)

Valberedning inför 1986
Kajsa Lundin, Tommy Bergstrand, Eva Grimblad

- Årsmöte 10/3 i Jönköping.
- 63 röstberättigade.
- Mötesordf Karin S-Nygren
- Diskuterade mötet den dåliga informationen från SSRK.
- Diskuterades varför medlemsantalet är så lågt när det finns ca 25 000 labradorer.
- Revisorerna anmärkte på  höga kostnader för klubbmästerskapet, retrievertestutbildning samt unghundsbeskrivarkursen och ville inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt dock att bevilja detta då de fått en förklaring av styrelsen.
- Valberedningen inte överens om personvalen och sluten votering begärdes både vid val av ordförande och övriga ledamöter.
- Som delegat till SSRK Fm utsågs Kristina Svenningsson.
- Vid val av avelsråd uppstod sådana problem att styrelsen fick i uppdrag att utse dessa. (se motioner).
- Diskuterades LRKs stadgar och om en medlem har rätt att erhålla alla klubbens publikationer kostnadsfritt. Ska iså fall klubbens Årsbok ingå i dessa publikationer?
- Diskuterades Labradorfondens pengar och beslöts att dessa pengar ska förvaltas på eget konto. 
- Till två av styrelsens sju möten har A-grupperna varit inbjudna. Intresset att närvara har dock varit klent.
- 13 A-grupper finns nu i landet med egen styrelse. Dessa är Södra, Sydväst, Blekinge, Västra, Kalmar/Kronoberg,  Skaraborg, Östergötland, Södermanland, Svealand, Östra, Gästrike/Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.
- Drygt 100 kullar i klubbens valpförmedling.
- Tre sammanträden har avhållits mellan LRK och Statens Hundskola i Sollefteå, ang ett samarbetsavtal. Vid det första, som låg i januari, var den gamla styrelsen närvarande.
- 15 medlemmar hörsammade Hundskolans inbjudan "Helg på Hundskolan" i juni.
- Klubbmästerskapet ägde rum i augusti på Ekerö. 72 hundar startade på jakten och 132 på utställningen. Mästare blev Ch Prophet och Juniormästare blev Spik-Lasses Charlston.
- "Kontakten mellan styrelsevald kontaktperson och avelsrådet har till en början varit dålig men blev bättre mot årets slut".
- LRK representerades vid Viltspårs-SM med labben Aron.
1985

Medlemmar 31/12
2794


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben