1984
Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren
Björn Norman
Willy Gustafsson
Gunilla Ek
Majvor Näsman
Pia Razera-Brulin
Inger Boström

Adj Pian Bates, sekr

Avelsråd
Brit-Marie Brulin, Inga-Britt Heijbel, Ulla Persson

Valberedning inför 1985
David Bates, Christina Areskough, Monica Näsman

 

- Årsmöte 4/3 i Linköping.
- 27 röstberättigade närvarade.
- Mötesordf var Gunnar Petersson
- Särskild inbjuden var Örjan Lundell, Statens Hundskola.
- Delegat till SSRK Fm blev Karin Svensson-Nygren.
- Diskuterades de motioner som lagts till SSRKs Fm - av fem motioner beslöt mötet att tillstyrka en.
Tyvärr finns ingen verksamhetsberättelse bevarad och då finns heller inga uppgifter om vad som skett under året, hur många medlemmar klubben har, KM och utförlig avelsrapport.

 Bekämpningsprogrammet för PRA infördes 1/1 1984 och alla avelsdjur måste ögonlysas senast ett år före parning.1984

Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben