1983 Den andra uppfödarkonferensen
1983 var det åter dags för en Uppfödarkonferens, den andra i i ordningen i klubbens historia.

Konferensen ägde rum i Älvsjö på Star Hotell, den 3-4 december. 
Jag kan räkna till drygt 40 personer på deltagarlistan och det var ju inte dåligt så här i början på julmånaden.
(Har folk tid nu på 2000-talet att avstå julbaket till förmån för en uppfödarkonferens? Ja, vem vet.)

Konferensledningen bestod av Hasse Forsell, Karin Svensson-Nygren och Roland Zetterholm. Föreläsare var Sten-Erik Olsson, Lennart Garmer och Ann-Marie Hammarlund.

Programmet innehöll bl a labradorens bruksegenskaper, parningsnormer, uppfödaretiska regler, bekämpningsprogrammet, valpförmedlingen, valputfodring- och utveckling, samt det "obligatoriska" ämnet ögon- och ögonsjukdomar.  

Kostnaden för att deltaga är alltid intressant ur ett historiskt perspektiv. Totalt med helpension, konferens och plats i dubbelrum kostade det 331 kr per person. (På den tiden var en krona värd något... tydligen eftersom man inte rundade av summan.)

Följande personer deltog:

Torbjörn Hällqvist
Jan Erik Ek
Ing-Marie Karlsson
Märta Linus
Birgitta Wikström
Elisabeth Wedén
Karin Svensson
Bengt Svensson
Roland Zetterholm
Margareta Zetterholm
Kristina Svenningsson
Mona Iletorp
Inger Boström
Lili Lagerqvist
Marie Johansson
Anders Johansson
Ingela Dahlstedt
Anders Dahlstedt
Charlotte Lindell
Gunnar Petersson
Inger Rundström
Rose-Marie Wikingsson
Monica Andersson
Eva Wümer
Brit-Marie Brulin
Inga-Britt Heijbel
Ingrid Gruvstad
Majvor Näsman
Monica Näsman
Hans Forsell
Bibbi Forsell
Solveig Gyring
Agneta Geneborg
Eva-Lotta Rollby
Inger Lindgren
Ing-Marie Thoor
Rose-Marie Andersson
Anders Kaivoia
Gunilla Andersson
Leif Andersson
Nina Lindgren
Kajsa Lundin
Mona Jansson

Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben