<<<Tillbaka

1983 Illustrationer i Labradoren

Jag användes flitigt som illustratör i Labradoren under 80-talet och det var tacksamt att bildmässigt kommentera de företeelser som var på tapeten. PRA och katarakter, OCD (artroser) var ju högaktuella ämnen under denna tid men också de olika typerna av labrador vållade livfulla debatter och då kom diskussionerna även in på tidens jaktprovsregler. Det är eg inte mycket som har förändrats på alla dessa år.

- Ack ja...

Fenomenet Susanne Lanerfeldt
var tacksamt att skämta med.

Alla uppskattade inte
mitt skämtlynne

Jaktprovsreglerna var en
outsinlig källa till åsikter...

Ett fruktlöst försök att runda av typdebatten.


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright illustrationer Marita Björling