1983
Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren
Mona Iletorp, vice ordf, avel
Ann-Katrin Eriksson, jakt
Björn Norman, kassör
Ulla Persson, utst
Kristina Svenningsson, red
Roland Zetterholm, utb

Adj Pian Bates, sekr

Avelsråd
Brit-Marie Brulin, Inga-Britt Heijbel, Ulla Persson

Valberedning inför 1984
David Bates, Inger Boström, Monika Jarl

 

Noteringar från Marita: 
Ett antal skrivelser finns bifogade i möteshandlingarna som avser en anmälan av en förtroendevald till SKKs Uppfödarnämnd. Ärendet har ett direkt samband med den PRA-situation som blossat upp i rasen/klubben och jag kommer ihåg att det gick väldiga rykten om både det ena och det andra. Här ser jag svart på vitt vad det handlade om men det ämnar jag inte publicera.
Detta tillhör numera historien och som jag ser på det nu, efter många år, så kanske det inte var helt fel att reagera så kritiskt som en del gjorde (jag har därmed inte sagt att de hade rätt eller fel). Det blev på så sätt ytterligare fokus på PRA och allvaret med avelssituationen blev ännu mer påtaglig.

Uppfödarkonferens
klicka

Denna illustration från 1983 i Labradoren får visa det infekterade klimatet med PRA och andra ögondefekter som fanns i tiden. 
Som upphovsman till bilden fick jag ett antal hätska kommentarer om varför jag inte accepterade människor med glasögon... Man förstod inte satiren.

Fler illustrationer  >>>
- Årsmöte 6/3 Jönköping.
. Närvarande medlemmar 56.
- Mötesordf Gunnar Petersson.
- Fastställd medl.avgift 50 kr.
- Beviljad milersättning 7 kr.
- Delegat till SSRK Fm blev Karin Svensson-Nygren vald som.
- Avelsrådet informerade om att 55 fall av PRA finns i Sverige. Totalt har 442 labradorer ögonlysts under året.
- Mötet godkände den organisation av avelsrådets arbete som varit på remiss hos A-grupperna.
- Mötet beslöt att ha tre avelsråd vilka efter sluten votering valdes av mötet.
- Informerade avelsrådet om de ökade kostnader som drabbat landets ögonveterinärer då de måste köpa in ögonblanketter från SKK. Mötet beslöt att styrelsen skulle söka påverka SSRK och SKK i alla obligatorier ifråga om bekämpningsprogram.
- Diskuterades de norska hundarnas ögonlysningspapper. Någon typ av ök mellan SKK och NKK måste ske gällande norska ögonveterinärer då det i annat fall inte kan registreras avkommor i Sverige efter norska föräldrar efter 1/1 1984.
- Diskussion om suppleanter i styrelsen från och med kommande år. Beslöts att överlämna till styrelsen om sådana skulle vara personligt knutna till ledamöterna.
- Efter mötets avslutande "vidtog en givande diskussion där mötesdeltagarna bl a framlade förslag på föreläsare till uppfödarkonferensen på Statens Hundskola i Sollefteå oktober 1983".

- Klubbmästerskapet ägde rum på Frostavallen i Skåne den 13-14/8. Sammanlagd vinnare från utställning och jakt blev Minväns Pajas.
- En ögonkonferens avhölls i oktober i Linköping. Gästföreläsare var dr Keith Barnett, England. De flesta ögonveterinärer närvarade, så ock representanter från SSRK, SKK och Statens Hundskola.
- Uppfödarkonferens med LRK som arrangör avhölls i december på Star Hotell i Älvsjö. 48 deltagare lyssnade på Sten-Erik Olsson, Lennart Garmer och Ann-Marie Hammarlund.
(Anm. Det blev tydligen ingen konferens i Sollefteå då)
- Valpförmedlingen har haft 71 kullar till förmedling.
- LRKs A-grupper har samarbetat med SSRKs avdelningar vid tre officiella jaktprov under året i Askersund, Västerby och Hunneberg.
- 63 PRA-fall finns f n och under året framtogs 8 kullar efter anlagsbärande tikar och 10 kullar efter anlagsbärande hane.

(Anm. Finns inga ekonomipapper och inte heller någon separat avelsrapport sparad)
1983

Medlemmar 31/12
2154


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben