1978 Det allra första protokollet...
Det kom ett mail den 5 december 2006 från region Skånes ordförande Stefan Simonsson. Man hade städat i ett förråd med gamla grejjor tillhörande regionen och hittade en guldskatt - de första protokollen från klubbens historia. Var jag intresserad av att få ta del av dessa? Det var originalhandlingar som nu är i säkert förvar i klubbens arkiv.

Jag blev otroligt glad över att få dessa protokoll, inskannade och skickade per pdf. Det enda år som jag inte kunnat skriva om var just 1978. Nu finns text på även den sidan.

Nedan finns en bild av det allra första protokollet, den 2 februari 1978, där klubben formellt bildades genom att en interimstyrelse utsågs. Läs det med andakt. 

Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben