1977 En rasklubb tar form...


en bonde och labradoruppfödare
i Tågarp, som hette Sven Svärd. Sven gillade att träna sina labradorer inför jaktprov. Men en dag blev han lite arg för att det var så svårt att hitta några träningskompisar.

Tillsammans med sin dåvarande hustru Christina, sammanförde han likasinnade med mål att starta upp en klubb i Skåne. 

Idag, 2007, fyller den klubben 
30 år och har gått från en liten, lokal sammanslutning till att bli en av Svenska Kennelklubbens allra största rasklubbar. 

Det var sagan om hur allting började. 

Viktiga år:

1977 
samlar Sven Svärd anhängare till  en lokal skånsk labradorklubb

1978 
bildas en interimstyrelse 
och Skånes Labradorklubb 
bildas formellt. En tidning kommer ut med två nummer.

1979 
första årsmötet äger rum och man beslutar att bli rikstäckande och antar namnet Labrador Retrieverklubben. Tidningen döps till Labradoren genom en namntävling. Ett klubbemblem ser dagens ljus.

1980 
SSRK godkänner den nya klubben som blir officiell rasklubb för labrador retriever
i Sverige.

Sven Svärd, anno 2006
Foto: Monica Jarl

 

Annandag Jul år 2006
När jag denna kväll lagt sista handen vid Labradorklubbens jubileumssida och sorterat alla de tidningsurklipp jag erhöll från Sven strax före jul, nås jag av det tragiska beskedet att Sven idag hastigt avlidit.

Min kontakt med Sven under denna sidas tillblivelse har varit stor och mycket positiv. 

Han har bidragit med värme och entusiasm och jag saknar hans skånska röst i telefonen nu när jag ville ha hans slutgiltiga godkännande om det jag skrivit om honom. Istället får jag ändra min text och finna helt andra ord än de vi tillsammans hade tänkt oss. 
Labradorklubben har mist sin galjonsfigur endast några få dagar före dess 30-årsjubileum. 

Jag saknar dig, Sven.

Marita Björling


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben