2007
Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
V ordf Willy Gustafsson, jakt
Maria Hansson, sekr, bitr utb
(Maria även regionsombud)
Margot Engström, kassör
Susanne Rehlin, avel
Katarina Ramberg, utst
Vuokko Norkooli, bitr jakt

Suppleanter
Håkan Johanzon, FART
Lotta Larsson,
info

Bitte

Willy

Maria

Margot

Vuokko

Katarina

 

Susanne

Lotta

Håkan

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlhantering

Avelsgrupp
Susanne Rehlin, Åsa Iletorp, 
Bitte Sjöblom

Valberedning inför 2007
Eva Rosén, Ann-Marie Stamfeldt, Lars-Olof Carlén 


- Labradorfullmäktige 24-25/3, Järva Krog, Stockholm.
- 28 delegater närvarande, från alla regioner.
- Mötesordf Lars Ramberg, vice ordf Jörgen Norrblom.
- Mötet valde enhälligt enligt Valberedningens förslag.
- Informationsfilm om FART visades av regissören Håkan Johanzon.
- Lennart Garmer svarade på frågor från mötet om gentesten gällande prcd-PRA hos Optigen.
- Raskompendiet var färdigställt och visades upp för mötet.
- Medlemsavgiften höjdes till 225 kr fr o m 2008.
- Information lämnades om en kommande ny webbsida om LRKs circuitutställning 2008 samt att det sedan 1 januari låg ute en webbsida om LRKs 30-årsjubileum. Skapare av dessa sidor är Anitha Gräns resp Marita Björling.
- Framfördes farhågor om Labradormästerskapets framtid då ingen region orkar anordna 2007.
- Hedersmedlemskap förärades 
  • Inge Eson Thoor, 
  • Ing-Marie Hagelin, 
  • Marita Björling 
  • Jörgen Norrblom

- Förtjänsttecken utdelades till Monica Jarl Winnberg, Ann-Katrine Björnstjerna, Inga-Lill Thörnberg, Mona Iletorp och Ulrika Nettermark.

- Uppfödardiplom tilldelades

  • Kennel Moormans
  • Kennel Searover
  • Kennel Mandylikes
  • Kennel Cassatas

- Livliga diskussioner om SSRKs stora projekt om Organisationsutredningen där mötet uttalade att LRK blir en egen specialklubb.
- Diskuterades även den motion som två avdelningar lämnat till SSRK Fm om cert i jaktklass. Mötets vilja var att LRK ska tillstyrka den.


Verksamheten för 2007 
fylls på efter 2008 års Labradorfullmäktige.

2007

Medlemmar 31/12
4753


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben