2002
Styrelse
Ordf Kristina Berghänel Lillnor
Inger Boström, v ordf, sekr
Susanne Mayer Nilsson, kassör
Åsa Iletorp, avel
John Selin, jakt
Marie von Heijne, utb, JUM-ansv
Inga-Lill Thörnberg, utst

Suppleanter
Ingrid Millala, info/PR/webb
Torbjörn Hällqvist, A-gruppsansv
(Torbjörn avgick i april)

Adjungerade
A-gruppsansv 
Lotta Johansson-Fröjd, fr 24/6 
Kansli Solveig Gyring
Medlemsansv Jörgen Norrblom

Avelsgrupp
Åsa Iletorp, Anna Bendz, Bitte Sjöblom, Birgitta Wiklund, Margareta Claesson-Thoor

Valberedning inför 2003
Majvor Näsman, Karin Svensson-Nygren, Jörgen Norrblom


- Årsmöte 23/3 Hisings Backa, Göteborg
- 57 närvarande röstberättigade medlemmar.
- Mötesordförande Lars Ramberg
- Klubbens överskott under året 365 640 kr.
- Utsågs Gerd Larsson till Hedersmedlem i klubben för sitt tidigare engagemang som redaktör för Labradoren under en följd av år.
- Omval av ordförande var enhälligt men valberedningen var inte överens om sin kandidat. En av gruppens medlemmar hade inlämnat reservation mot förslaget då hon ansåg att kandidaten agerat ”privat” då hon tillskrivit SKK med anledning av sin personliga uppfattning i championatremissens förslag.
- Vid val av styrelseledamöter begärdes sluten votering då fler förslag än valberedningens kom upp.
- Under Övriga frågor togs beslut att avstyrka förslaget i SSRKs championatremiss.

- Ordf deltog i SSRKs Workshop ang ev ny jaktklubbskonstellation inom SSRK.
- LRKs delegater till SSRK Fm var Kristina Berghänel Lillnor, Inger Boström, Lars Ramberg, Mona Iletorp.
- Certutställningen arrangerades av Värmland och avhölls på Rottneros 7/7. Domare var Mr David Craig och Mr Leslie Brabban. Drygt 130 labbar deltog och BIR blev Winnies Madison.
- Labradormästerskapet ägde rum på Öknaskolan i Sörmland. Mästare blev Ch Le-Cop's Bonfamille by Disney, Juniormästare Le-Cop's Copacabana och Veteranmästare Ch Manymills Hornet.

Uppfödardiplomet till
 • Brit o Arnfinn Hävaker
 • Inger Lindgren
 • Ulla Persson
 • Inger Boström
 • - Två konsekvensanalyser om fullmäktigesystem resp specialklubbsstatus har lagts ut på hemsidan.
  - Championatremissen från SSRK har besvarats efter hörande av A-grp.
  - SSRKs stadgeremiss har behandlats.
  - Yttrande över SSRKs förslag till varmviltsprov har lämnats.
  - Förslag på Hamiltonplakettörer har lämnats.
  - 190 valpkullar har funnits i LRKs valphänvisning.
  - Databehandling startar av SSRKs nya jaktprovsprotokoll
  (Anm. dessa provprotokoll motionerade LRK om till SSRK Fm 1994 och motionen bifölls. Det tog 8 år att komma till skott.)
  - JUM-projektet har sjösatts i LRKs regi och samarbetet med Goldenklubben har fortsatt och utvecklats.
  - En person har utbildats för att i sin tur kunna utbilda funktionsbeskrivare.
  - Utb av inoff jaktprovsdomare fick ställas in pga för få anmälningar.
  - 16 A-grupper finns nu men vissa delar av landet är fortfarande utan.
  - Webbsidan fortsätter att utvecklas och har bytt webbhotell.
  - Ett bildspel med info om labradorrasen håller på att framställas av styrelsen.
  - Infobroschyren har fräschats upp med nya bilder och nytryckts.
  - LRKs monter vid Stora Stockholm belönades med hedersomnämnande.
  - Tre nya fall av PRA har inrapporterats.
  - LRK inlämnat ansökan till SKK om ny gradering av RD.

  Raskompendiekommittén
  - Kommittén består av Moa Persson, Jan-Erik Ek och Katja Sjöberg. Riktlinjer är uppdragna men finputsning och den slutliga layouten kvarstår.

  2002

  Medlemmar 31/12
  3907


  Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
  samt med Internet Explorer.

  Produktion 2006-2007
  Marita Björling och
  Webbans Illustrationer

  Copyright Labrador Retrieverklubben