2001
Styrelse
Ordf Kristina Berghänel Lillnor
Lars Olof Carlén, v ordf, sekr
Susanne Mayer Nilsson, kassör
Katja Sjöberg, avel
Ole Nielsen, jakt (avgick i förtid)
Marie von Heijne, utb
Inger Boström, utst

Suppleanter
Anders Dillström, info & PR
Torbjörn Hällqvist, A-gruppsansv

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlemsansv

Avelsgrupp
Katja Sjöberg, Jan-Erik Ek

Valberedning inför 2002
Jan-Erik Ek, Moa Persson, Lena Wiberg Johansson

- Årsmöte 17/3 Nova Park, Knivsta.
- Mötets längd cirka 7 timmar.
- Antal röstberättigade 92.
- Mötesordf Lars Ramberg.
- Inga Fredriksson utsågs till Hedersmedlem i Labradorklubben för sitt stora och engagerade arbete för klubben.

Uppfödarpris
Styrelsen har instiftat ett uppfödarpris  som "efter huvudstyrelsen enhälliga beslut skall kunna tilldelas uppfödare av Labrador Retriever". Denna utmärkelse utdelades för första gången vid detta möte och tillföll följande:
  • Inge E:son Thoor
  • Ing-Marie Hagelin
  • Gunilla Andersson
  • Mona Iletorp
  • Majvor Näsman
  • Lili Lagerqvist

Då det var ett ganska känslofyllt möte, hänvisas till separat referat här

- Clubshow 26/5 genomfördes i Vadstena och BIR erövrades av Eyecatching Nordic Traveller. Domare var Ms Janice Pritchard och Ms Ann Taylor, England.
- Labradormästerskapet ägde rum i Blekinge. Mästare Le-Cops Belle By Disney, Juniormästare Guamikenis Vargatass och Veteranmästare Ch Manymills Hornet.
- Ökning av medlemsantalet med cirka 500 från föregående år.
- Jörgen Norrblom övertog medlemsregistret efter halva året.
- Möjlighet att anmäla medlemskap från hemsidan, har skapats. 
- Nr 3 av Labradoren har deltagit i Hundsports tävling om bästa klubbtidning och kom på en hedrande fjärde plats.
- Annonspriserna i Labradoren för medlemmar har sänkts.
- Jaktansvarige avgick under året.
- Inoff jaktprovsdomarutbildning med Gert-Olle Lindqvist som mentor.
- Träff för A-gruppernas utbildningsansvariga där Bitte Sjöblom informerade om SSRKs Instruktörsutbildning och Kristina Lillnor om skatter o försäkringar.
- Diplomeringsutbildning för instruktörer där fyra från Sörmland blev LRKs första.
- Samarbetet har fortsatt med Goldenklubben ang undersökning om JUM kan appliceras på labrador.
- Ny layout och struktur på hemsidan.
- Reviderad Valpguide med delvis ny text och nya foton.
- 160 valpkullar har passerat valphänvisningen under året.
- Hälsoenkät har skickats till alla ägare av labradorer födda 1996 (1372 st) och svar har inkommit från 57%.
- 11 nya PRA-fall under året.
- Nytt avläsningssystem av höfter på SKK. 
- 27,4% HD!!
Mest använda hanarna:
- 18 kullar, Suleyshill Greg
-   9 kullar, Rocksteady By Night
-   8 kullar, Minnows Hector
2001

Medlemmar 31/12:
3706


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben